Eksik / Kayıp Veri Tespiti ve Düzenleme Yöntemleri

Veri çerçevemizde eksik veri (excel tablosundaki boş hücre gibi düşünebiliriz) olup olmadığını, varsa kaç adet olduğunu tespit edebileceğimiz Pandas yöntemleri mevcuttur. Bunları incelemeye başlayalım.

isnull() Fonksiyonu

Veri çerçevemizde eksik verileri isnull() fonksiyonu ile tespit edebiliriz. isnull ifadesini, boş mu?, geçersiz mi?, kayıp/eksik mi? sorusu olarak düşünebilirsiniz. Hemen inceleyelim bakalım, acaba IMDB listemizde eksik veri var mı? varsa hangi sütunda ne kadar eksik veri var?

import pandas as pd
imdb = pd.read_excel("Veri_Setleri/imdb.xlsx")
print(imdb.isnull())
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 False False False False
1 False False False False
2 False False False False
3 False False False False
4 False False False False
... ... ... ... ...
242 False False False False
243 False False False False
244 False False False False
245 False False False False
246 False False False False

247 rows × 4 columns

Görüldüğü üzere, bu fonksiyon, veri çerçevesindeki her hücreye, kayıp/eksik veri olup olmadığı verisini yazıyor. False Yanlış, yani Eksik/Kayıp veri YOK, True ise Doğru yan, Eksik/Kayıp veri VAR anlamına gelir. Tabloya tek tek bakmak yerine, tüm sütunlardaki eksik/kayıp verileri python'a saydırıp, sonucu görüntüleyebiliriz. Python'da aşina olduğumuz sum() fonksiyonu işimize yarayacaktır.

print(imdb.isnull().sum())
Film_Adı    0
Yıl       0
Puan      0
Oylayan_Kişi  0
dtype: int64

Gördüğümüz kadarıyla tüm sonuçlar sıfır, yani veri çerçevemizde hiç eksik/kayıp veri bulunmamaktadır.

İçerisinde Kayıp/Eksik veri olan bir Calc tablosunu, veri çerçevesine dönüştürerek inceleyelim.

veri = pd.read_excel("Veri_Setleri/eksik_veri.ods")
print(veri)
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
5 12 Angry Men 1957.0 8,9 NaN
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
13 Seven Samurai NaN 8,7 161969.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
15 Star Wars 1977.0 8,7 NaN
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

isnull().sum() metodlarıyla, yeni veri çerçevemizdeki eksik verilerin bilgilerini görelim

print(veri.isnull().sum())
Film_Adı    0
Yıl       1
Puan      0
Oylayan_Kişi  2
dtype: int64

Yıl sütununda 1, Oylayan_Kişi sütununda 2 adet eksik veri olduğu görünüyor. Eksik veri olan satır ve sütunları silmeye / temizlemeye çalışalım.

dropna() Metodu

Veri çerçevelerinde istediğimiz satır ve sütunları drop() metodu yardımı ile nasıl silebildiğimizi daha önce öğrenmiştik. İlgili sayfa buradan erişebilirsiniz.

Eksik veri barındıran Veri Çerçevelerinin hem satır hemde sütunlarını otomatik olarak silmek için dropna() metodunu kullanabiliriz. Metodun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

VeriÇerçevesi_Adı.dropna(axis = 0 ya da 1, inplace = True ya da False)

axis Parametresi

Eksenleri tanımlayan parametredir. Sıfır (0) Satırları, Bir (1) Sütunları temsil eder. Varsayılan değer Sıfır(0) yani Satırlardır.

inplace Parametresi

Gerçekleştirilen silme işleminin veri çerçevesinde kalıcı ya da geçici olmasını ayarladığımız parametredir. inplace = True yazılırsa, yapılan işlem kalıcı hale gelecektir.

print(veri.dropna())
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

dropna() metodunu parametresiz olarak kullandığımızda ( veri.dropna() ), sadece eksik veri tespit edilen satırlar silindi. Bir de eksik veri bulunan sütunları silmeye çalışalım.

print(veri.dropna(axis = 1))
Film_Adı Puan
0 The Shawshank Redemption 9,2
1 The Godfather 9,2
2 The Godfather: Part II 9
3 Pulp Fiction 8,9
4 The Dark Knight 8,9
5 12 Angry Men 8,9
6 Schindler's List 8,9
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 8,8
8 Fight Club 8,8
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 8,8
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 8,8
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 8,7
12 Goodfellas 8,7
13 Seven Samurai 8,7
14 Inception 8,7
15 Star Wars 8,7
16 Forrest Gump 8,7
17 The Matrix 8,7
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 8,7

thresh Parametresi

dropna() Metodunun, thresh parametresi, veri çerçevesinde en az kaç adet veri varsa satır ya da sütunun silinmemesi gerektiğini belirtir. Bu parametreyi de hem satır hem de sütun için uygulayalım.

print(veri.dropna(thresh=3))
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
5 12 Angry Men 1957.0 8,9 NaN
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
13 Seven Samurai NaN 8,7 161969.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
15 Star Wars 1977.0 8,7 NaN
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

veri.dropna(thresh=3): Bu kod,en az 3 sağlam veri barındıran satırları silme demek oluyor. Aynı işlemi, axis parametresi kullanarak uygulamak istesek kodu şu şekilde yazmamız gerekecekti: veri.dropna(axis=0, thresh=3)

Bir de en az 4 sağlam veri isteyelim bakalım ne sonuç alacağız. Veri çerçevemizde 4 adet sütun bulunduğu için, tümü geçerli, sağlam veri bulunan (dolu) sütunları bulmak istediğimiz anlamına geliyor.

print(veri.dropna(thresh=4))
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

Tahmin ettiğiniz gibi, her satırda 4 bilgi bulunan satırlar kaldı, geri kalan satırlar silindi.

Bu metodu bir de sütunlarda uygulayalım. Veri çerçevemizde 19 satır veri bulunmaktadır. En az 18 adet veri bulunan (yani sütünlarda en fazla 1 adet eksik veriye izin verdiğimiz durumdaki) sütunlar kalsın, geri kalanlar silinsin istersek;

print(veri.dropna(axis=1, thresh=18))
Film_Adı Yıl Puan
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2
1 The Godfather 1972.0 9,2
2 The Godfather: Part II 1974.0 9
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9
4 The Dark Knight 2008.0 8,9
5 12 Angry Men 1957.0 8,9
6 Schindler's List 1993.0 8,9
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8
8 Fight Club 1999.0 8,8
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7
12 Goodfellas 1990.0 8,7
13 Seven Samurai NaN 8,7
14 Inception 2010.0 8,7
15 Star Wars 1977.0 8,7
16 Forrest Gump 1994.0 8,7
17 The Matrix 1999.0 8,7
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7

Oylayan_Kişi sütununda 2 adet eksik veri bulunduğu için o sütun silindi.

fillna() Metodu

Veri Çerçevelerimizde eksik veri bulunması durumunda, her zaman satır ve sütunları silmeye çalışmayız. Bazen eksik verilerin yerine, yeni değer atamamız gerekebilir. Örneğin matematiksel işlemlerde, Pandas ile satır ya da sütunların ortalama değerlerini hesaplatıp, eksik verilerin yerine ( eksik veriyi, Excel programındaki boş hüçreler gibi düşünülebilir) yazdırabiliriz/atayabiliriz.

value Parametresi

value parametresi, Eksik verilerin yerine istersek yazdırmak istediğimiz değerin belirtildiği kısımdır. value parametresine sayısal değer yazacağımız zaman doğrudan değerin kendisini, metinsel (string) ifadeler de yazacağımız zaman ise tırnak işareti " kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Şimdiki örnekte, Veri çerçevemizdeki eksik verilerin yerine Mustafa Halil ismini yazdıracağım.

print(veri.fillna(value="Mustafa Halil"))
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
5 12 Angry Men 1957.0 8,9 Mustafa Halil
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
13 Seven Samurai Mustafa Halil 8,7 161969.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
15 Star Wars 1977.0 8,7 Mustafa Halil
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

Boş hücrelere yani eksik verilerin yerine, Yıl sütununun ortalama değerini (1885.0) atamak isteseydik (saçma bir atama işlemi olduğunun farkındayım :) ), aşağıdaki gibi kodlarımızı düzenlememiz gerekecekti.

ortalama = int(veri["Yıl"].sum()/19)
print(veri.fillna(value=ortalama))
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994.0 9,2 1071904.0
1 The Godfather 1972.0 9,2 751381.0
2 The Godfather: Part II 1974.0 9 488889.0
3 Pulp Fiction 1994.0 8,9 830504.0
4 The Dark Knight 2008.0 8,9 1045186.0
5 12 Angry Men 1957.0 8,9 1885.0
6 Schindler's List 1993.0 8,9 545703.0
7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003.0 8,8 758388.0
8 Fight Club 1999.0 8,8 814389.0
9 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980.0 8,8 519895.0
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the R... 2001.0 8,8 784999.0
11 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975.0 8,7 447005.0
12 Goodfellas 1990.0 8,7 465445.0
13 Seven Samurai 1885.0 8,7 161969.0
14 Inception 2010.0 8,7 844938.0
15 Star Wars 1977.0 8,7 1885.0
16 Forrest Gump 1994.0 8,7 711386.0
17 The Matrix 1999.0 8,7 770559.0
18 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002.0 8,7 680983.0

← Önceki Bölüm Sonraki Bölüm →