Excel Dosyalarını Oku ve Düzenle Yöntemleri

Bu bölümde Excel ve Calc programları ile oluşturulan hesap tablolarının Veri Çerçevelerine (Data Frame'e) dönüştürülerek çalışmalarımıza dahil edilmesi konusunu detayı olarak inceleyeceğiz.

read_excel() fonksiyonu

Excel ve Calc dosyalarının içeriğini çalışmamıza dahil etmek için read_excel() fonksiyonunu kullanmalıyız.

Bu fonksiyon;

pd.read_excel(dosya_adi)

Bu fonksiyon kullanıldığında, varsayılan olarak, excel dosyasının ilk çalışma sayfası yüklenir ve ilk satır bir Veri Çerçevesi (DataFrame) başlığı (sütun adı) olarak ayarlanır.

header ve names Parametreleri

read_excel () fonksiyonu, Excel'deki ilk satırı varsayılan olarak bir başlık kabul eder ve bunu Veri Çerçevesi (DataFrame) sütun adları olarak kullanır. Excel dosyasındaki ilk satırın başlık değil, bir veri olduğu düşünüldüğünde, yani sadece verilerden oluşan excel dosyası ile çalıştığımızda, header=None parametresi kullanılmalıdır. Bu durumda Başlık (sütun adlarını) belirtmek için names parametresi kullanılır.

İlk olarak OSD uzantılı bir dosyayı (ODS, LibreOfis Calc Programının uzantısıdır , siz bu dosya yerine MS Excel'in kayıt formatı olan XLS ya da XLSX uzantılı dosya da kullanabilirsiniz.) çalışmamıza dahil edip içeriğine bakalım.

import pandas as pd
basliksiz = pd.read_excel("Veri_Setleri/basliksiz.ods")
print(basliksiz.head())
9 82 246
0 7 78 180
1 8 83 565
2 6 82 486
3 4 37 615
4 2 18 341

Gördüğünüz gibi ilk satır başlık değil, veriden oluşuyor. Bunu header=None ve names parametreleri ile düzenleyelim.

baslik = ["Birler", "Onlar", "Yüzler"]
basliksiz = pd.read_excel("Veri_Setleri/basliksiz.ods", header = None, names = baslik )
print(basliksiz.head())
Birler Onlar Yüzler
0 9 82 246
1 7 78 180
2 8 83 565
3 6 82 486
4 4 37 615

Aylara göre doğum sayılarını barındıran dosyamızı çalışmamıza dahil edip ilk 5 veriye göz atalım.

dogumlar = pd.read_excel("Veri_Setleri/AyaGöreDoğumlar.xlsx")
print(dogumlar.head())
Yıl Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
0 2001 1323341 170397 103476 107912 102585 110391 111722 119752 120963 109590 103662 92554 70337
1 2002 1229555 155065 103446 102175 95976 99501 102627 109747 108061 99701 96216 89285 67755
2 2003 1198927 138670 89548 101046 92574 99531 104644 109225 109159 98766 94838 89542 71384
3 2004 1222484 141538 94596 100696 100801 102214 105728 111102 110425 98492 94840 90833 71219
4 2005 1244041 142311 94234 100529 97441 106833 108536 111066 111430 103273 103310 92364 72714

sheet_name Parametresi

Excel dosyamızın içinde birden fazla çalışma sayfası (sekme) bulunması halinde, istediğimiz çalışma sayfasına erişebilmek için, sheet_name parametresini kullanmalıyız.

dogumlar = pd.read_excel("Veri_Setleri/AyaGöreDoğumlar.xlsx", sheet_name = "ortalama")
print(dogumlar.head())
Yıl Toplam Ortalama
0 2001 1323341 110278.416667
1 2002 1229555 102462.916667
2 2003 1198927 99910.583333
3 2004 1222484 101873.666667
4 2005 1244041 103670.083333

Gördüğünüz gibi, kodumuza sheet_name = "ortalama" ibaresi ekleyerek, aynı excel dosyasının ortalama isimli çalışma sayfasındaki verileri, çalışmamıza veri çerçevesi olarak ekledik.

Birden fazla çalışma sayfasını, çalışmamıza dahil etmek (içe aktarmak) istersek, sheet_name parametresine bir liste girdisi vermeliyiz. Bu durumda çıktı, bir sözlük yapısı (dict) olacaktır.

dogumlar = pd.read_excel("Veri_Setleri/AyaGöreDoğumlar.xlsx", sheet_name = ["ortalama", "2001-2021"])
print(dogumlar)
{'ortalama':   Yıl  Toplam    Ortalama
 0  2001 1323341 110278.416667
 1  2002 1229555 102462.916667
 2  2003 1198927  99910.583333
 3  2004 1222484 101873.666667
 4  2005 1244041 103670.083333
 5  2006 1255432 104619.333333
 6  2007 1289992 107499.333333
 7  2008 1295511 107959.250000
 8  2009 1266751 105562.583333
 9  2010 1261169 105097.416667
 10 2011 1252812 104401.000000
 11 2012 1294605 107883.750000
 12 2013 1297505 108125.416667
 13 2014 1351088 112590.666667
 14 2015 1336908 111409.000000
 15 2016 1316204 109683.666667
 16 2017 1299419 108284.916667
 17 2018 1255258 104604.833333
 18 2019 1188524  99043.666667
 19 2020 1115821  92985.083333
 20 2021 1079842  89986.833333,
 '2001-2021':   Yıl  Toplam  Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs Haziran Temmuz \
 0  2001 1323341 170397 103476 107912 102585 110391  111722 119752  
 1  2002 1229555 155065 103446 102175  95976  99501  102627 109747  
 2  2003 1198927 138670  89548 101046  92574  99531  104644 109225  
 3  2004 1222484 141538  94596 100696 100801 102214  105728 111102  
 4  2005 1244041 142311  94234 100529  97441 106833  108536 111066  
 5  2006 1255432 128708  94760 104126  97624 103903  112016 115097  
 6  2007 1289992 131276  93927 102807 100159 108119  110359 122324  
 7  2008 1295511 130424  98099 102962 102877 107003  110089 119977  
 8  2009 1266751 122407  92414  99419 103432 103783  107847 117160  
 9  2010 1261169 119444  95023 103583  99477 103676  109441 113639  
 10 2011 1252812 118547  92484 100992  95348  94131  104086 114390  
 11 2012 1294605 119556  99966 105499  98880 105807  110056 118649  
 12 2013 1297505 118373  94803 102471  96865 106757  109672 123758  
 13 2014 1351088 121694  96802 105603 105652 112448  115978 129616  
 14 2015 1336908 120373  99169 105792 103110 105254  115681 130945  
 15 2016 1316204 114274 100640 105166 101947 104080  117994 120126  
 16 2017 1299419 114968  95567 101700  96132 106274  115827 122894  
 17 2018 1255258 107530  90002 101283  94776 104719  110383 117967  
 18 2019 1188524 104044  85510  96631  93013 105166  97965 112628  
 19 2020 1115821  94888  83433  89503  88526  93159  99232 105970  
 20 2021 1079842  80733  77535  86214  82789  88506  94266  99252  

   Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım Aralık 
 0  120963 109590 103662  92554  70337 
 1  108061  99701  96216  89285  67755 
 2  109159  98766  94838  89542  71384 
 3  110425  98492  94840  90833  71219 
 4  111430 103273 103310  92364  72714 
 5  117298 107158 105773  93167  75802 
 6  118169 111055 109888  99639  82270 
 7  120048 114470 107978  97389  84195 
 8  116229 115824 105407  96155  86674 
 9  113082 110324 104427 101610  87443 
 10  121152 112959 105048 102970  90705 
 11  123634 110338 108327 102413  91480 
 12  121625 112913 110716 104182  95370 
 13  126296 119030 111754 105566 100649 
 14  123296 116428 112839 106319  97702 
 15  124833 114366 107951 104959  99868 
 16  122386 110811 108538 104386  99936 
 17  116715 107105 107818 100436  96524 
 18  109182  99981  98320  92936  93148 
 19  100478  96018  93428  87540  83646 
 20  100407  97334  93290  92189  87327 }

decimal Parametresi

Harici kaynaktan içe aktararak oluşturduğumuz veri çerçevelerini incelediğimizde, sayısal olduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin, metinsel (string) olduğunu farkederiz. Bunun sebebi, farklı ülkelerin farklı bölgesel ayarlar kullanmalarından kaynaklanır. Örneğin Ülkemiz ve Avrupa ülkelerinde sayıların ondalık kısımlarını temsil etmek için virgül (,), binlik basamakları ayırmak için nokta (.) karakteri kullanılırken bazı Ülkelerde bunu tersi kullanılmaktadır. Elimde, interneten indirmiş olduğum IMDB (Internet Movie Data Base) verilerinden oluşan bir excel dosyası bulunmaktadır. Bu dosyayı veri çerçevesine dönüştürüp içeriğini inceleyelim.

imdb = pd.read_excel("Veri_Setleri/imdb.xlsx")
print(imdb)
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994 9,2 1071904
1 The Godfather 1972 9,2 751381
2 The Godfather: Part II 1974 9 488889
3 Pulp Fiction 1994 8,9 830504
4 The Dark Knight 2008 8,9 1045186
... ... ... ... ...
242 Mystic River 2003 7,9 256159
243 In the Heat of the Night 1967 7,9 37081
244 Arsenic and Old Lace 1944 7,9 45893
245 Before Sunrise 1995 7,9 100974
246 Papillon 1973 7,9 62517

247 rows × 4 columns

Gördüğüm kadarı ile Film_Adı sütunu object (yani string) diğer sütunlar ise float (ondalıklı sayı) veri tipinde gibi görünüyor. Sütun biçimlerinin tahmin ettiğim gibi olup olmadığını teyit etmek için dtype paramatresini kullanıyorum.

print(imdb.dtypes)
Film_Adı    object
Yıl       int64
Puan      object
Oylayan_Kişi   int64
dtype: object

Çıktıyı incelediğimde, Puan isimli sütun verilerinin de object (yani string) oluğunu görüyorum. Yani Bu sütundaki verilerle matematiksel işlem yapmaya çalışırsam ya hata mesajı alacak ya da yanlış sonuç elde edeceğim. Bunu da örneklerle inceleyelim. Puan sütununun 2 katını alıp yeni bir sütun olarak veri çerçevesine eklemeyi deneyelim.

imdb["Puan_2"] = imdb["Puan"] * 2
print(imdb)
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi Puan_2
0 The Shawshank Redemption 1994 9,2 1071904 9,29,2
1 The Godfather 1972 9,2 751381 9,29,2
2 The Godfather: Part II 1974 9 488889 18
3 Pulp Fiction 1994 8,9 830504 8,98,9
4 The Dark Knight 2008 8,9 1045186 8,98,9
... ... ... ... ... ...
242 Mystic River 2003 7,9 256159 7,97,9
243 In the Heat of the Night 1967 7,9 37081 7,97,9
244 Arsenic and Old Lace 1944 7,9 45893 7,97,9
245 Before Sunrise 1995 7,9 100974 7,97,9
246 Papillon 1973 7,9 62517 7,97,9

247 rows × 5 columns

Çıktıya bakarsak, Puan_2 ismiyle oluşturduğumuz yeni sütundaki değerler, Puan isimli sütunun 2 katından değil, 2 defa yanyana yazılmazsından oluştu. Bunun sebebi, verilerin string (metin) yapıda olmasıdır. Bu tür sorunları bertaraf etmek için, decimal paramatresini kullanmamız gerekir. Harici veriyi veri çerçevesine dönüştürürken decimal = "," parametresini kullanırsak, "," ibaresi bulunan sayısal değerlerden oluşan string ifadeler, float (ondalıklı sayı) veri tipine dönüştürülür.

imdb_2 = pd.read_excel("Veri_Setleri/imdb.xlsx", decimal=",")
print(imdb_2)
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi
0 The Shawshank Redemption 1994 9.2 1071904
1 The Godfather 1972 9.2 751381
2 The Godfather: Part II 1974 9.0 488889
3 Pulp Fiction 1994 8.9 830504
4 The Dark Knight 2008 8.9 1045186
... ... ... ... ...
242 Mystic River 2003 7.9 256159
243 In the Heat of the Night 1967 7.9 37081
244 Arsenic and Old Lace 1944 7.9 45893
245 Before Sunrise 1995 7.9 100974
246 Papillon 1973 7.9 62517

247 rows × 4 columns

print(imdb_2.dtypes)
Film_Adı     object
Yıl        int64
Puan      float64
Oylayan_Kişi   int64
dtype: object

çıktı incelendiğinde görüyoruz ki, Puan isimli sütun float (ondalıklı sayı) veri tipine dönüşmüş oldu. Yukarıda yaptığımız işlemi (Puan sütununun 2 katını alıp yeni bir sütun olarak veri çerçevesine eklemeyi) tekrar deneyelim.

imdb_2["Puan_2"] = imdb_2["Puan"] * 2
print(imdb_2)
Film_Adı Yıl Puan Oylayan_Kişi Puan_2
0 The Shawshank Redemption 1994 9.2 1071904 18.4
1 The Godfather 1972 9.2 751381 18.4
2 The Godfather: Part II 1974 9.0 488889 18.0
3 Pulp Fiction 1994 8.9 830504 17.8
4 The Dark Knight 2008 8.9 1045186 17.8
... ... ... ... ... ...
242 Mystic River 2003 7.9 256159 15.8
243 In the Heat of the Night 1967 7.9 37081 15.8
244 Arsenic and Old Lace 1944 7.9 45893 15.8
245 Before Sunrise 1995 7.9 100974 15.8
246 Papillon 1973 7.9 62517 15.8

247 rows × 5 columns

İstediğimiz şeyi başardık. Puan_2 sütunu, Puan sütununun 2 katından oluşmuş oldu.

← Önceki Bölüm Sonraki Bölüm →