glob Modülü

glob Modülü / Kütüphanesi

glob

glob, Python’da belirli bir dizin (klasör) içindeki dosyaları listelememizi sağlayan standart (gömülü) python kütüphanelerinden / modüllerinden biridir. Modülü kullanmak için import glob kodunu çalışmanıza eklemeniz yeterli.

glob kütüphanesi, dosya yolu ve desen yönetimini basitleştirmek için oyunun kurallarını değiştiren güçlü bir araçtır. Joker karakter kalıpları ve özyineleme (recursive …

Continue reading »