glob Modülü

glob Modülü / Kütüphanesi

glob

glob, Python’da belirli bir dizin (klasör) içindeki dosyaları listelememizi sağlayan standart (gömülü) python kütüphanelerinden / modüllerinden biridir. Modülü kullanmak için import glob kodunu çalışmanıza eklemeniz yeterli.

glob kütüphanesi, dosya yolu ve desen yönetimini basitleştirmek için oyunun kurallarını değiştiren güçlü bir araçtır. Joker karakter kalıpları ve özyineleme (recursive …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 17 - Rotation Sweep

Rotation_Sweep Rotation Sweep

Rotation Sweep, Bir veya birkaç profili bir yol boyunca ve bir nokta etrafında süpürerek yüzey oluşturmak için kullanılan kullanışlı bir komuttur. TrimPath özelliğinin False olarak ayarlanması halinde, Süpürme (sweep) yüzeyi, tüm yola uyacak şekilde ekstrapole edilecektir.

Bu komut, bir ucundan bir süpürme yoluna temas eden ve diğer ucunda …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 16 - Flatten face

Flatten_face Flatten face

Flatten face (Düzlemsel Yüzey) komutu, Konik (Kesik koni olmalı, uç kısım sivri olmamalı) ve Silindirik yüzeylerden düz gelişmiş bir yüzey oluşturur. Seçili Yüzeyin UV'sini açar diyebiliriz. Başka bir ifadeyle, seçili yüzeyin düzlemsel haleni üretir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle bir kesik koni yüzeyi …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.4

Öğretici Doküman 3.4 (Tutorial 0.03 - P4)

Kullanım - devam

-7-

  • Köşeyi oluşturan iki CubicCurve_4 nesnesini seçin, ControlPoly6 komutunu çalıştırın. ControlPoly6

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 30

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 31

Bu komut, ControlPoly6_FilletBezier türünde bir ilk 6 noktalı kübik NURBS kontrol poligonumuzu oluşturur (ControlPoly6). Bu poligonlar bir kez daha, ControlPoly6 nesneleri doğrudan modellemek için kullanılabilir, ancak kübik bezier segmentini birleştirmek …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.3

Öğretici Doküman 3.3 (Tutorial 0.03 - P3)

Kullanım - devam

-5-

  • İlk segment poligonunu seçin, CubicCurve_4 komutunu çalıştırın CubicCurve4

  • Eğri rengini koyu turuncu olarak ayarlayın

  • ikinci segment poligonu için tekrarlayın

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 20

  • Soldaki yay eğrisi segmentini seçin (merkezden uzakta). Parça Çalışma Tezgahındaki Ekstrüzyon (Part WB > Extrude) komutunu çalıştırın, değeri 20 mm olarak ayarlayın …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.2

Öğretici Doküman 3.2 (Tutorial 0.03 - P2)

Kullanım - devam

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 10

  • Unsur (model) ağacında yeni bir klasör oluşturun ve tüm Point_onCurve nesnelerini içine taşıyın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 11

  • Yay eğrisinin, en sol ucundaki noktanın u değerini 0,0 olarak ayarlayın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 12

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 13

  • Çizgi eğrisinin, sol ucuna doğru olan noktanın u değerini 0,22 olarak ayarlayın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 14

  • Çizgi eğrisinin …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.1

Öğretici Doküman 3.1 (Tutorial 0.03 - P1)

İki kübik Bezier eğrisinin köşesini harmanlama - 0.17.10980 üzerinde test edildi

Point_onCurve, ControlPoly4_segment, ControlPoly6 ve CubicCurve6 makroları / komutları

Burada eğrilerle çalışmak için gösterilen yöntemler, yüzeylerle çalışmak için kullanılan yöntemlerle neredeyse aynıdır.

Point_onCurve ve ControlPoly4_segment ifadeleri sırasıyla bir eğri boyunca noktaları ve …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.6

Öğretici Doküman 2.6 (Tutorial 0.02 - P7)

Kullanım - devam

ControlGrid44 and CubicSurface44 50

ControlGrid44 and CubicSurface44 51

ControlGrid44 and CubicSurface44 52

ControlGrid44 and CubicSurface44 53

ControlGrid44 and CubicSurface44 54

ControlGrid44 and CubicSurface44 55

-32-

Şimdi dramatik bir değişiklik yapalım: tüm yay eskizini 200mm aşağı taşıyalım. Çizimi seçin, (Düzen menüsünden Yerleşim... seçeneğine tıklayın) ve veri sekmesi altında yerleşimini düzenleyin, (Z : -200mm )

ControlGrid44 and CubicSurface44 56

ControlGrid44 and CubicSurface44 57

Neler oluyor? Aşağıdaki resimde sol taraftaki düğüm poligonu doğru hareket etti ve yayı …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.5

Öğretici Doküman 2.5 (Tutorial 0.02 - P6)

Kullanım - devam

-26-

Izgaranın rengini açık mor olarak değiştirin.

ControlGrid44 and CubicSurface44 41

-27-

Izgara hala seçiliyken CubicSurface44 makrosuna tıklayın / komutunu çalıştırın. CubicSurface44

ControlGrid44 and CubicSurface44 42

-28-

Yüzeyin rengini turuncu olarak değiştirin ve saydamlığı 40 olarak değiştirin. Renk ve şeffaflık, görüntünün derinliğini daha iyi algılamak için kullanışlıdır. Belki başka renkleri …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.4

Öğretici Doküman 2.4 (Tutorial 0.02 - P5)

Kullanım - devam

-18-

Görünümü aksonometrik (üçboyutlu ancak perspektifsiz resim) olarak ayarlayın. Sonraki adımları irtibatlandırmak / açıkça göstermek için modele aynı noktadan bakıyor olmamız gerekir.

ControlGrid44 and CubicSurface44 31

-19-

Yeni bir klasör oluşturun ve unsur ağacındaki her şeyi içine koyun. Klasörün adını Sketches (Eskizler) olarak değiştirin.

ControlGrid44 and CubicSurface44 32

-20- …

Continue reading »