Düzenli İfadeler - Özet Tablo

Düzenli İfadeler Özet Tablosu (Regular Expressions Cheat Sheet)

Sabitleyiciler / Sınırlayıcılar

Simge Desen Açıklaması Örnek Desen Eşleşen Örnek Açıklama
^ Çok satırlı desende ya da bir karakter dizisinin başlangıç verisini belirtir. ^rec recep Sadece kendinden sonra gelen BİR karaktere BAKMIYOR. Desenin tümüne bakıyor. Farklı Paragraflarda arama yapar.
\A Sadece karakter dizisinin …

Continue reading »

Düzenli İfadeler - Metakarakterler

Metakarakterler (Özel Karakterler)

Metakarakterler; kabaca, programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. Örneğin \n bir bakıma bir metakarakterdir, çünkü \n sembolü Python programlama dili için özel bir anlam taşır. Python bu sembolü gördüğü yerde yeni bir satıra geçer. Metakarakterler, Kendisiyle eşleşmeyen karakterler olarak ifade edilebilir. Örneğin, a harfi yalnızca …

Continue reading »

Düzenli İfadeler

Düzenli İfadeler (Regular Expressions - Regex )

Düzenli İfadeler (Regular Expressions) konusunu farklı kaynaklardan okuyup inceleyerek öğrenmeye çalışıyor ve öğrendiklerimi repoma ekleyerek paylaşıyorum.

İlerleyen zamanlarda Düzenli İfadelere ait Türkçe içerikli Özet Tablo (Cheat Sheet) hazırlamayı ve belirlediğimiz özelliklere göre Düzenli ifade yapılarını oluşturan python kodu / programı yazıp paylaşmayı düşünüyorum.

regex

Düzenli İfadeler (Regular …

Continue reading »

Düzenli İfadeler - Tanım ve Fonksiyonlar

Düzenli İfadeler (Regular Expressions)

Düzenli ifadeler (RegEx ya da Regular Expression), bir karakter dizisi içinde bulunan, belli bir düzene uyan eşleşmeleri bulmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak desenler oluşturmanıza izin veren bir metin dizisidir (bir string ifadedir). Bir metinde geçen karakterleri RegEx desenleri (pattern) kullanarak arayabiliriz.

Düzenli ifadeler bir arama işleminde …

Continue reading »

PyAutoGUI

PyAutoGUI Kütüphanesi

PyAutoGUI, fare ve klavyeleri kontrol etmemizi sağlayan, böylece otomatik görevler yapan kodlar/botlar yazmamıza yardımcı olan güzel, faydalı bir Python kütüphanesidir (modülüdür).

pyautogui

PyAutoGUI kütüphanesi ile aşağıda listelenen işlemleri yapabiliriz;

  • İmleci hareket ettirme,
  • İstenilen yere tek, çift ya da daha fazla tıklama,
  • Pencere, diyalog kutusu taşıma, kaydırma çubuğunu hareket …

Continue reading »

Pandas 12 - Operator Kullanımı

Operator Kullanımı

Atama Operatorleri

import pandas as pd

Aritmetik İşlem Operatörleri

sum() Metodu

Python'dan kullanmaya aşina olduğumuz sum() fonksiyonu, Pandas içerisinde metot olarak bulunuyor. Yani Python'da sum() fonksiyonuna parametre olarak değişken veriyorduk.

(Ör. sum(liste)). Pandasta ise veri çerçevesi adının sonuna metot olarak ekliyoruz.

(Ör. VeriCercevesi.sum()) Örneklerle inceleyelim.

baslik …

Continue reading »

Pandas 11 - melt() Fonksiyonunun Kullanımı

Pandas Melt Fonksiyonuyla Verilerinizi Yeniden Şekillendirin

Bu bölümde, Pandas'ın melt() fonksiyonunun nasıl kullanacağını öğreneceğiz. pd.melt() fonksiyonu, bir Pandas yapısını geniş formattan uzun formata yeniden şekillendirmek için kullanılır. Bunun anlamı, bir veya daha fazla sütunun tanımlayıcı olarak kullanılması ve diğer tüm sütunların değer olarak kullanılmasıdır. Kısacası bu fonksiyon, Veri Çerçevenizi …

Continue reading »

Pandas 10 - pivot_table() Fonksiyonunun Kullanımı

Pandas'ta Pivot Table (Özet Tablo) Fonksiyonunun Kullanımı

Verilerinize ilişkin özet tablola oluşturmak konusunda, Excel'deki pivot tablolara aşina olabilirsiniz. Burada, .pivot_table() metodunu kullanarak Python ve Pandas'ta nasıl pivot (özet) tablolar oluşturacağımızı öğreneceğiz. Elimden geldiğince öğrendiklerimi bu sayfaya ekleyeceğim.

Pivot Tablolar, verileri hızlı bir şekilde özetleyebilmek, verilerinizin nasıl göründüğüne dair bir fikir …

Continue reading »

Pandas 09 - Veri Gruplama Yöntemleri

Gruplama Yöntemleri

Veri Çerçevemizde aynı isme ya da aynı değere sahip birden fazla veri bilgisi olabilir. Verileri gruplayarak, grupların toplam değerleri, ortalama değerleri, grupta kaç adet veri bulunduğu, gruptaki verilrden en küçük ya da en büyük verinin hangisi olduğu gibi pek çok bilgi edinmek için, bu bölümdeki komutlardan yararlanacağız.

groupby …

Continue reading »

Pandas 08 - Veri Filtreleme Yöntemleri

Filtreleme Yöntemleri

Pandas kütüphanesi ile en sık yapılan işlemlerden biri de Filtreleme işlemidir. Binlerce, onbinlerce hatta milyonlarca kayıt arasından istediğimize ulaşmak için filreleme komutlarını kullanacağız. Bu bölümdeki anlatılanları da dikkatle okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.

Karşılaştırma Operatorü Kullanımı

Sütun içerisindeki verilere göre filtreleme uygulamak istersek, VeriCervecesiAdı["SütunAdı"] == "Filtre_Kriteri" yöntemi kullanılabilir.

Pythonda …

Continue reading »