FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.4

Öğretici Doküman 3.4 (Tutorial 0.03 - P4)

Kullanım - devam

-7-

  • Köşeyi oluşturan iki CubicCurve_4 nesnesini seçin, ControlPoly6 komutunu çalıştırın. ControlPoly6

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 30

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 31

Bu komut, ControlPoly6_FilletBezier türünde bir ilk 6 noktalı kübik NURBS kontrol poligonumuzu oluşturur (ControlPoly6). Bu poligonlar bir kez daha, ControlPoly6 nesneleri doğrudan modellemek için kullanılabilir, ancak kübik bezier segmentini birleştirmek …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.3

Öğretici Doküman 3.3 (Tutorial 0.03 - P3)

Kullanım - devam

-5-

  • İlk segment poligonunu seçin, CubicCurve_4 komutunu çalıştırın CubicCurve4

  • Eğri rengini koyu turuncu olarak ayarlayın

  • ikinci segment poligonu için tekrarlayın

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 20

  • Soldaki yay eğrisi segmentini seçin (merkezden uzakta). Parça Çalışma Tezgahındaki Ekstrüzyon (Part WB > Extrude) komutunu çalıştırın, değeri 20 mm olarak ayarlayın …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.2

Öğretici Doküman 3.2 (Tutorial 0.03 - P2)

Kullanım - devam

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 10

  • Unsur (model) ağacında yeni bir klasör oluşturun ve tüm Point_onCurve nesnelerini içine taşıyın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 11

  • Yay eğrisinin, en sol ucundaki noktanın u değerini 0,0 olarak ayarlayın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 12

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 13

  • Çizgi eğrisinin, sol ucuna doğru olan noktanın u değerini 0,22 olarak ayarlayın.

Point_onCurve ControlPoly4_segment ControlPoly6 and CubicCurve6 14

  • Çizgi eğrisinin …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 3.1

Öğretici Doküman 3.1 (Tutorial 0.03 - P1)

İki kübik Bezier eğrisinin köşesini harmanlama - 0.17.10980 üzerinde test edildi

Point_onCurve, ControlPoly4_segment, ControlPoly6 ve CubicCurve6 makroları / komutları

Burada eğrilerle çalışmak için gösterilen yöntemler, yüzeylerle çalışmak için kullanılan yöntemlerle neredeyse aynıdır.

Point_onCurve ve ControlPoly4_segment ifadeleri sırasıyla bir eğri boyunca noktaları ve …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.6

Öğretici Doküman 2.6 (Tutorial 0.02 - P7)

Kullanım - devam

ControlGrid44 and CubicSurface44 50

ControlGrid44 and CubicSurface44 51

ControlGrid44 and CubicSurface44 52

ControlGrid44 and CubicSurface44 53

ControlGrid44 and CubicSurface44 54

ControlGrid44 and CubicSurface44 55

-32-

Şimdi dramatik bir değişiklik yapalım: tüm yay eskizini 200mm aşağı taşıyalım. Çizimi seçin, (Düzen menüsünden Yerleşim... seçeneğine tıklayın) ve veri sekmesi altında yerleşimini düzenleyin, (Z : -200mm )

ControlGrid44 and CubicSurface44 56

ControlGrid44 and CubicSurface44 57

Neler oluyor? Aşağıdaki resimde sol taraftaki düğüm poligonu doğru hareket etti ve yayı …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.5

Öğretici Doküman 2.5 (Tutorial 0.02 - P6)

Kullanım - devam

-26-

Izgaranın rengini açık mor olarak değiştirin.

ControlGrid44 and CubicSurface44 41

-27-

Izgara hala seçiliyken CubicSurface44 makrosuna tıklayın / komutunu çalıştırın. CubicSurface44

ControlGrid44 and CubicSurface44 42

-28-

Yüzeyin rengini turuncu olarak değiştirin ve saydamlığı 40 olarak değiştirin. Renk ve şeffaflık, görüntünün derinliğini daha iyi algılamak için kullanışlıdır. Belki başka renkleri …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.4

Öğretici Doküman 2.4 (Tutorial 0.02 - P5)

Kullanım - devam

-18-

Görünümü aksonometrik (üçboyutlu ancak perspektifsiz resim) olarak ayarlayın. Sonraki adımları irtibatlandırmak / açıkça göstermek için modele aynı noktadan bakıyor olmamız gerekir.

ControlGrid44 and CubicSurface44 31

-19-

Yeni bir klasör oluşturun ve unsur ağacındaki her şeyi içine koyun. Klasörün adını Sketches (Eskizler) olarak değiştirin.

ControlGrid44 and CubicSurface44 32

-20- …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.3

Öğretici Doküman 2.3 (Tutorial 0.02 - P4)

Kullanım - devam

Aşağıda gösterildiği gibi bir düğüm çizimi oluşturun. 100 derecelik açı, taslağın x ekseninden ölçülür.

ControlGrid44 and CubicSurface44 21 eskizden çıkın.

-13-

ÜST GÖRÜNÜM'e (TOP VIEW) geçin.

Hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olmak için boş alana tıklayın.

Yeni bir eskiz oluşturun. Hiçbir şey seçili olmadığı …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.2

Öğretici Doküman 2.2 (Tutorial 0.02 - P3)

Kullanım - devam

Açık mavi eskiz olan Anchor - xy001'i az önce düzenledik. zx001 ve merge001 eskizleri de güncellendi. Bir anda nasıl bağlandıklarını görmek üzereyiz.

ControlGrid44 and CubicSurface44 11

-8-

zx001 eskizini düzenlemeye başlayın. (zx002 eskizinde gereksiz kısıtlamalar varsa kaldırın.) Lütfen yalnızca ilk seferde belirtilen değişikliği yapın …

Continue reading »

FreeCAD - Silk WB - Öğretici Doküman 2.1

Öğretici Doküman 2.1 (Tutorial 0.02 - P1, P2)

ControlGrid44 ve CubicSurface44 makroları/komutları

Bu bölümde, Silk Çalışma Tezgahındaki (eski adıyla NURBSlib_EVM'deki) ControlGrid44 ve CubicSurface44 makroları/komutları anlatılacaktır.

Bu özel eğitim / sunum için hedef kitle;

Bu eğitim, FreeCAD'in bilgili kullanıcılarına Silk çalışma tezgahı (NURBSlib_EVM kütüphanesi) hakkında bir fikir vermek için …

Continue reading »