Solvespace Bölüm 3: Kısıtlamalar

Bölüm 3: Kısıtlamalar

kisitla

Genel

Bir kısıtlama oluşturmak için önce sınırlandırılacak geometriyi seçin. Örneğin, iki nokta arasındaki mesafeyi sınırlandırırken, önce bu iki noktayı seçin. Ardından Sınırlandır menüsünden uygun kısıtlamayı seçin.
Neyin seçildiğine bağlı olarak, aynı menü seçeneği farklı kısıtlamalar oluşturabilir. Örneğin, Mesafe / Çap menü seçeneği, bir daire seçilirse bir çap kısıtlaması oluşturur, ancak bir çizgi parçası seçilirse bir uzunluk kısıtlaması oluşturur. Seçilen öğeler, uygulanmak istenen kısıtlamaya karşılık gelmiyorsa (yanlış ya da hatalı seçim ya da kısıtlama seçeneği seçilmişse), SolveSpace bir hata mesajı görüntüler ve mesajda mevcut kısıtlamaların (neleri kapsadığına dair) bir listesi sunar.
Çoğu kısıtlama, hem 3B hem de öngörülen biçimde mevcuttur. Bir çalışma düzlemi etkinse, kısıtlama, geometrinin o çalışma düzlemine izdüşümüne uygulanır. Hiçbir çalışma düzlemi aktif değilse, bu durumda kısıtlama, boş alandaki (çizim uzayındaki) gerçek geometriye uygulanır.
Örneğin, aşağıda gösterilen çizgiyi göz önünde bulundurun:

Sınırlandır / Kısıtla

Çizginin uzunluğu iki farklı şekilde sınırlandırılmıştır. 50mm'lik üst sınırlama, çizginin gerçek uzunluğunu belirtir. 40mm'lik alt kısıtlama, çizginin XY düzlemine olan izdüşümünün uzunluğunu belirtir. (XY düzlemi sarı renkle vurgulanmıştır.) Noktalı mor çizgiler, çizgi parçasının öngörülen uç noktalarının konumlarını (izdüşüm doğrularını) belirtmek için çizilir.
Normal çalışmada, kullanıcı bir çalışma düzlemini etkinleştirir (veya örneğin bir "Yeni Çalışma Düzleminde Çizim Yap" grubu oluşturularak bir çalışma düzlemi otomatik olarak etkinleştirilir). Kullanıcı daha sonra bir öğe, örneğin bir çizgi çizer. Bir çalışma düzlemi aktif olduğundan, çizgi o çalışma düzleminde oluşturulur. Kullanıcı daha sonra örneğin uzunluğunu belirterek bu çizgiyi sınırlandırır. Çalışma düzlemi hâlâ aktif olduğundan, kısıtlama aslında çizgi parçasının çalışma düzlemine izdüşümü için geçerlidir.
Bu durumda, öngörülen mesafe 3B mesafeye eşdeğerdir. Çizgi parçası çalışma düzleminde bulunuyorsa, o çizgi parçasının çalışma düzlemine izdüşümü sadece o çizgi parçası olur. (Yani çalışma düzlemi içerisinde yapılan çizim öğeleri, aslında çalışılan düzlemin izdüşümüdür.) Bu, bir çalışma düzleminde çizim yaparken bunların çoğunun göz ardı edilebileceği anlamına gelir.
Yine de, öngörülen kısıtlamaları daha karmaşık şekillerde kullanmak mümkündür. Örneğin, kullanıcı çalışma düzlemi A'da bir çizgi parçası oluşturabilir ve projeksiyonunu çalışma düzlemi B'ye sınırlayabilir.
Kısıtlamalar eskiz üzerinde mor renkle oluşturulmuştur. Bir kısıtlamanın kendisiyle ilişkili bir etiketi varsa (örneğin mesafe veya açı), bu etiket fare ile sürüklenerek yeniden konumlandırılabilir. Boyutu değiştirmek için, etikete çift tıklayın; ekranda yeni değerin girilebileceği bir metin kutusu belirecektir. Değişikliği uygulamak için Enter'a, iptal etmek için ESC'ye basın.

Otomatik Kısıtlamalar

Yapılandırma ekranında "enable automatic line constraints (otomatik çizgi kısıtlamalarını etkinleştir)" etiketli bir seçenek vardır. Bu seçenek işaretliyse ve çizilen çizgi neredeyse yataysa, çizginin ortasında yatay ve dikey bir kısıtlama (H harfi) belirecek ve çizginin ikinci noktasının yerine tıklandığında kısıtlama uygulanacaktır. Benzer şekilde, neredeyse dikey bir çizgi çizildiğinde, otomatik olarak bir "V" kısıtlaması görünecektir. Doğru, yatay veya dikeye yeterince yakın değilse, herhangi bir kısıtlama eklenmez. Çizim yaparken CTRL tuşunu basılı tutmak da bu özelliği devre dışı bırakacaktır.

Otomatik Çizgi Kısıtlaması

Otomatik kısıtlama fazlaysa veya çizimin aşırı sınırlandırılmasına neden olacaksa, çizgi yerleştirme sırasında kısıtlama harfi gösterilse bile oluşturulmaz. Benzer şekilde, çizimi aşırı sınırlayacak bir mesafe veya çap kısıtlaması eklenirse, bu kısıtlama bir referans (REF) olarak oluşturulacaktır. (Örneğin dikdörtgenin kısa kenarlarından biri ölçülendirilip kısıtlandıktan sonra, diğer kısa kenar da ölçülendirilmek istenildiğinde, bu ölçü REF etiketi ile gösterilecektir. Bu ölçü değiştirilemez, değiştirilmesine imkan verilmiyor anlamı çıkar.)
Yapılandırma ekranındaki diğer bir seçenek de "edit newly added dimensions (yeni eklenen boyutları düzenle)" seçeneğidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni bir Mesafe, Uzunluk Oranı veya Uzunluk Farkı kısıtlaması eklendiğinde, belirli bir değerin girilebilmesi için giriş kutusu otomatik olarak görünür. Seçenek kapalıyken, kullanıcının kısıtlamayı oluşturması ve ardından değeri düzenlemek için üzerine çift tıklaması gerekir ki, bu neredeyse her zaman yapmak istediğimiz şeydir.

Yeni Eklenen Boyutları Düzenle

Çözümlenememe (Çözüm Başarısızlığı)

Bazı durumlarda, çözücü başarısız olur. Bunun nedeni genellikle belirtilen kısıtlamaların tutarsız veya gereksiz olmasıdır. Örneğin, iç açıları 30, 50 ve 90 derece olan bir üçgen tutarsızdır - açıların toplamı 180 değildir, bu nedenle üçgen asla birleştirilemez. Bu bir hatadır.
İç açıları 30, 50 ve 100 derece ile sınırlandırılmış bir üçgen de bir hatadır. Bu tutarsız değildir, çünkü açıların toplamı 180 derecedir; ama gereksiz, çünkü bu açılardan sadece ikisinin belirtilmesi gerekiyor.
Çizim tutarsız veya (kısıtlamalar) fazlaysa, grafik penceresinin arka planı (normal siyah renk yerine) kırmızıya boyanır ve özellik penceresinde bir hata görüntülenir:

Çözücü Hatası

SolveSpace kolaylık sağlamak adına, çizimi tekrar tutarlı hale getirmek için kaldırılabilecek bir kısıtlama listesi hesaplar. Bunların hangi kısıtlamalar olduğunu görmek için fareyi özellik penceresindeki bağlantıların üzerine getirin; kısıtlama, grafik penceresinde vurgulanmış olarak görünecektir. Bu listedeki bir veya daha fazla kısıtlamayı silerek kullanıcı, çizimi tekrar tutarlı hale getirebilir.
Çözücü yakınsayamadığında farklı türde bir hata oluşur. Bu, çözücüde bir kusur olabilir veya imkansız geometri belirtildiği için oluşabilir (örneğin, kenar uzunlukları 3, 4 ve 10 olan bir üçgen; 3 + 4 = 7 < 10). Bu durumda, benzer bir hata mesajı görüntülenir, ancak bir şeyleri düzeltmek için kaldırılacak bir kısıtlama listesi yoktur. Sorun, kısıtlamaları kaldırarak veya düzenleyerek veya Düzen → Geri Al'ı seçerek çözülebilir.

Referans Ölçüler

( Menü Yolu: Sınırlandır → Ölçüyü Referans Yap / Yapma - Kısayol tuşu: E )
Varsayılan olarak, ölçülendirme geometriyi yönlendirir. Bir çizgi parçası 20,00mm uzunluğa sahip olacak şekilde sınırlandırılmışsa, bu uzunluk doğru olana kadar çizgi parçası değiştirilir.
Referans ölçülendirme bunun tersidir: Geometri ölçülendirmeyi yönlendirir. Bir çizgi parçasının uzunluğu üzerinde bir referans boyutu varsa, bu uzunluğu serbestçe değiştirmek yine de mümkündür ve boyut, bu uzunluk ne olursa olsun görüntülenir. Referans ölçümlendirme geometriyi kısıtlamaz.
Bir ölçülendirmeyi referans ölçümlendirmeye dönüştürmek için, Sınırlandır → Ölçüyü Referans Yap / Yapma'yı seçin. Görüntülenen uzunluk veya açıya eklenen "REF" ibaresi ile bir referans boyuta dönüşür. Bir referans ölçüye çift tıklamak hiçbir şey yapmaz (ölçüyü değiştirmek için metin kutusu görüntülenmez); ölçü kullanıcı tarafından değil geometri tarafından belirlenir, bu nedenle referans ölçü için yeni bir değer girmek anlamlı değildir.

Özel Kısıtlamalar

Belirli bir kısıtlama hakkında bilgi / yardım almak için, öncelikle herhangi bir öğe seçmeden (hiç bir şey seçili olmadan) Sınırlandır menüsünden ilgili seçeneği seçin. Seçmiş olduğunuz sınırlandırma seçeneğine ait tüm olasılıkları listeleyen bir hata mesajı görüntülenecektir.
Genel olarak, öğelerin seçilme sırası önemli değildir. Örneğin, kullanıcı nokta-çizgi arasındaki mesafeyi kısıtlıyorsa, noktayı ve ardından çizgiyi veya çizgiyi ve ardından noktayı seçebilir ve sonuç aynı olur. Bazı istisnalar mevcuttur ve aşağıda belirtilmiştir.

Mesafe / Çap

( Menü Yolu: Sınırlandır → Mesafe / Çap - Kısayol tuşu: D )
Bu kısıtlama, bir yayın veya dairenin çapını ya da bir doğru parçasının uzunluğunu veyahut bir nokta ile başka bir öğe arasındaki mesafeyi belirler.
Bir nokta ile bir düzlem veya bir nokta ile bir düzlem yüzeyi ya da bir çalışma düzleminde bir nokta ile bir çizgi arasındaki mesafe kısıtlanırken, mesafe işaretlenir. Mesafe, noktanın düzlemin üstünde veya altında olmasına bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Mesafe çizimde her zaman pozitif olarak gösterilir; diğer tarafa çevirmek için negatif bir değer girin.

Açı

( Menü Yolu: Sınırlandır → Açı - Kısayol tuşu: N )
Bu kısıtlama, iki vektör arasındaki açıyı belirler. Vektör, yönü olan herhangi bir şeydir; SolveSpace'de çizgi parçaları ve normaller vektörlerdir. (Yani kısıtlama, iki doğru parçasına ya da bir doğru parçasına ve bir normale veyahut iki normale uygulanabilir.) Açı kısıtlaması hem projeksiyonlu (İzdüşümlü) hem de 3B uzayında mevcuttur.
Açı daima 0 ile 180 derece arasında olmalıdır. Daha büyük veya daha küçük açılar girilebilir, ancak bunlar 180 derecelik modüle alınacaktır. Ölçülendirmede açı işareti (°) gösterilmez.
İki doğru kesiştiğinde dört açı oluşur. Bu açılar iki eşit çift oluşturur. Örneğin, resimdeki çizgiler 30 derece ve 150 derecede kesişiyor. Bu iki açı (30 ve 150) bütünler açılar olarak bilinir ve her zaman 180 derecedir.

Bütünler Açı

(Çizimde açı kısıtlamalarından üçünün referans ölçü olduğuna dikkat edin. Açılardan herhangi biri verildiğinde, diğer üçünü hesaplayabiliriz; bu nedenle, bu açılardan birden fazlasını belirten bir çizim aşırı kısıtlanmış olur ve çözülemez.)
Yeni bir açı kısıtlaması oluşturulduğunda, SolveSpace hangi tamamlayıcı açının sınırlandırılacağını keyfi olarak seçer. Hangi açının seçildiğini belirtmek için çizim üzerinde bir yay çizilir. Kısıtlama etiketi (ölçü yazısı) sürüklendikçe yay, etiketi (ölçüyü) takip edecektir.
Yanlış tamamlayıcı açı sınırlandırılmışsa (yani açı etiketi, diğer bütünler açı ile görüntülenmek istenirse), kısıtlamayı (ölçü etiketini) seçip ardından Sınırlandır → Diğer Tümler Açı'yı seçin. Bir bütünler açıda 30 derecelik bir kısıtlama, diğerinde 150 derecelik bir kısıtlamaya tam olarak eşdeğerdir.

Yatay / Dikey

( Menü Yolu: Sınırlandır → Yatay - Kısayol tuşu: `H ) ( Menü Yolu:Sınırlandır → Dikey- Kısayol tuşu:V` )
Bu kısıtlama, bir çizgi parçasını yatay veya dikey olmaya zorlar. Bu kısıtlama iki noktaya da uygulanabilir, bu durumda bu noktaları birleştiren (sanal) doğru parçasına uygulanır, yani noktalar yatay da ya da dikeyde aynı hizaya göre sınırlandırılmış olur.
Bu ısıtlama için, bir çalışma düzlemi etkin olmalıdır, çünkü "yatay" veya "dikey" (ibarelerinin anlamı), çalışma düzlemi tarafından tanımlanır.
Mümkün olduğunda yatay ve dikey kısıtlamaları kullanmak iyidir. Bu kısıtlamaların çözülmesi çok basittir ve yakınsama sorunlarına yol açmaz. Mümkün olduğunda, çalışma düzlemlerini, çizgiler bu çalışma düzlemleri içinde yatay ve dikey olacak şekilde tanımlayın.

Noktada / Eğride / Düzlemde

( Menü Yolu: Sınırlandır → Noktada / Eğride / Düzlemde - Kısayol tuşu: O )
Bu kısıtlama, iki noktanın çakışmasını veya bir noktanın bir eğri üzerinde ya da bir noktanın bir düzlem üzerinde bulunmasını/yerleşmesini sağlar.
Nokta-çakışma kısıtlaması, hem 3B hem de 2B (2 boyutlu, bir düzlem üzerinde) çizimde mevcuttur. 3B nokta-çakışma kısıtlaması, üç serbestlik derecesini kısıtlar; 2B yalnızca iki tanesini kısıtlar. Bir çalışma düzleminde iki nokta çizilir ve ardından 3B'de çakışık olarak sınırlandırılırsa, bir hata ortaya çıkar - bunlar zaten bir boyutta (düzlemin normal boyutu) çakışıktır, bu nedenle üçüncü kısıtlama denklemi gereksizdir. (2B'de çizim yapıldığında zaten düzlem koordinatı, bir noktayı kısıtlamış oluyor.)
Bir noktanın bir daire (veya bir dairenin yayı) üzerine yerleştirilerek kısıtlandığında, gerçek kısıtlama noktayı bu daire boyunca silindirik yüzey üzerinde durmaya zorlar. Nokta ve daire zaten aynı düzlemdeyse (örneğin, her ikisi de aynı çalışma düzleminde çizilmişse), nokta eğri üzerinde durur, aksi halde olmaz.

Eşit Uzunluk / Yarıçap / Açı

( Menü Yolu: Sınırlandır → Eşit Uzunluk / Yarıçap / Açı - Kısayol tuşu: Q )
Bu kısıtlama, iki uzunluğu, açıyı veya yarıçapı eşit olmaya zorlar.
Eşit açı kısıtlaması, girdi olarak dört vektör gerektirir: iki eşit açı, her bir girdi çifti arasındaki açıdır. Örneğin, A, B, C ve D doğru parçalarını seçin. Kısıtlama, A ve B doğruları arasındaki açıyı, C ve D doğruları arasındaki açıya eşit olmaya zorlar. Yanlış tamamlayıcı açı seçilirse, açı kısıtlaması için olduğu gibi, Sınırlandır → Diğer Bütünler Açı'yı seçin.
Bir çizgi öğesi ve dairenin bir yayı seçilirse, çizginin uzunluğu yayın uzunluğuna (yarıçapına değil) eşit olmaya zorlanır.

Uzunluk Oranı

( Menü Yolu: Sınırlandır → Uzunluk Oranı - Kısayol tuşu: Z )
Bu kısıtlama, iki doğru parçasının uzunlukları arasındaki oranı belirler. Örneğin, A çizgisi ve B çizgisi 2:1 uzunluk oranına sahipse, A 50 mm uzunluğunda ve B 25 mm uzunluğundaysa kısıtlama karşılanır.
Çizgilerin seçilme sırası önemlidir; A çizgisi B çizgisinden önce seçilirse, oran A'nın uzunluğu: B'nin uzunluğudur.

Uzunluk Farkı

( Menü Yolu: Sınırlandır → Uzunluk Farkı - Kısayol tuşu: J )
Bu kısıtlama, iki doğru parçasının uzunlukları arasındaki farkı belirler. Örneğin, A çizgisi ve B çizgisi 5 mm uzunluk farkına sahipse, A 50 mm uzunluğunda ve B 55 mm uzunluğunda veya 45 mm uzunluğundaysa kısıtlama karşılanır.
Daha kısa olan öğenin kısıtlamasını düzenlerken, negatif bir fark girilebileceğini/yazılabileceğini unutmayın. Aynı zamanda değer, her zaman pozitif bir sayı (mutlak fark) olarak görüntülenir ve pozitif sayıların girilmesi/yazılması "yönü" değiştirmez.

Orta Noktada

( Menü Yolu: Sınırlandır → Orta Noktada - Kısayol tuşu: M )
Bu kısıtlama, bir noktayı bir çizginin orta noktasında sabitlemeye/yerleştirmeye zorlar.
Orta nokta kısıtlaması ayrıca bir çizginin orta noktasını bir düzleme sabitlemeye/yerleştirmeye zorlayabilir; bu, bir nokta oluşturmaya, o noktayı çizginin orta noktasında sınırlamaya ve ardından bu orta noktayı düzlemde sabitlemeye şekilde sınırlamaya eşdeğerdir.

Simetrik

( Menü Yolu: Sınırlandır → Simetrik - Kısayol tuşu: Y )
Bu kısıtlama, iki noktayı bir düzlem etrafında simetrik olmaya zorlar. Kavramsal olarak bu, simetri düzlemine bir ayna yerleştirirsek ve A noktasının yansımasına bakarsak, o zaman B noktasının üzerinde duruyormuş gibi görüneceği anlamına gelir.
Simetri düzlemi, bir çalışma düzlemi seçilerek açıkça belirtilebilir. Veya simetri düzlemi, bir çalışma düzleminde bir çizgi olarak belirtilebilir; simetri düzlemi bu çizgiden geçer ve çalışma düzlemine diktir. Veya simetri düzlemi atlanabilir; bu durumda, aktif çalışma düzleminin dikey eksenine veya yatay eksenine paralel olduğu sonucuna varılır. Noktaların başlangıçta çizildiği konfigürasyona hangisinin daha yakın olduğuna bağlı olarak yatay veya dikey eksen seçilir.

Dik

( Menü Yolu: Sınırlandır → Dik - Kısayol tuşu: [ )
Bu kısıtlama, 90 (doksan) derecelik bir açı kısıtlamasına tam olarak eşdeğerdir. (Bu kısıtlama ile seçili çizgiler bir birine 90° olacak şekilde sınırlandırılır.)

Paralel / Teğet

( Menü Yolu: Sınırlandır → Paralel / Teğet - Kısayol tuşu: L )
Bu kısıtlama, iki vektörü paralel olmaya zorlar.
2B'de (yani, bir çalışma düzlemi aktifken), sıfır derecelik açı kısıtlaması paralel kısıtlamaya eşdeğerdir. 3B'de öyle değil.
Bir A birim vektörü ve bir teta açısı verildiğinde, genel olarak A ile bir teta açısı yapan sonsuz sayıda birim vektör vardır. (Örneğin, bize vektör (1, 0, 0) verilmişse, o zaman (0, 1) , 0), (0, 0, 1) ve diğer birçok birim vektörün tümü A ile doksan derecelik bir açı yapar.) Ancak bu, teta = 0 için doğru değildir; bu durumda, sadece iki tane vardır, A ve -A.
Bu, normal bir 3B açı kısıtlamasının yalnızca bir serbestlik derecesini kısıtlarken, bir 3B paralel kısıtlamanın iki serbestlik derecesini kısıtladığı anlamına gelir.
Bu kısıtlama aynı zamanda bir doğruyu bir eğriye teğet olmaya zorlayabilir veya iki eğriyi (örneğin bir daire ve bir kübik eğri) birbirine teğet olmaya zorlayabilir. Bunu yapmak için, iki eğrinin bir uç noktasını paylaşması gerekir; bu genellikle bir nokta-çakışma kısıtlaması ile elde edilir. Kısıtlama onları bu noktada da teğet olmaya zorlayacaktır.

Aynı Yön

( Menü Yolu: Sınırlandır → Aynı Yön - Kısayol tuşu: X )
Bu kısıtlama, iki normali (normal doğrultuyu) aynı yönelime sahip olmaya zorlar.
Normalin bir yönü vardır; bu yönde bir ok olarak çizilir. O okun yönü iki açıyla belirtilebilir. Normal, bu iki açıyı ve bu okla ilgili bükülmeye karşılık gelen bir ek açıyı belirtir.
(Teknik olarak normal, bir koordinat sisteminden diğerine dönüş matrisini temsil eder. Dahili olarak bir birim kuaterniyon (dörtlü grup) olarak temsil edilir.)
Örneğin, aşağıdaki resim, normalleri paralel olacak şekilde sınırlandırılmış iki çalışma düzlemini göstermektedir:

Normal Yönleri

Normaller paralel olduğundan, düzlemler paraleldir. Ancak bir düzlem diğerine göre eğilmiştir/açılıdır, bu nedenle düzlemler aynı değildir. Soldaki çizgi en soldaki düzlemde yatay olacak şekilde sınırlandırılır ve sağdaki çizgi en sağdaki ile yatay olacak şekilde kısıtlanır. Çalışma düzlemlerinin normalleri paralel olmasına rağmen bu çizgiler paralel değildir.
"Aynı Yön" kısıtlamasını "Paralel" kısıtlamasıyla değiştirirsek, iki çalışma düzlemi aynı olur ve iki yatay çizgi paralel hale gelir.
Bu sınırlama, bir montaj işlemi oluştururken yararlı bir kısıtlamadır; tek bir "aynı yön" kısıtlaması, bağlantılı bir parçanın dönme serbestlik derecelerinin üçünü de sabitleyecektir.

Sürüklendiği Yerde Montajı Kilitle

( Menü Yolu: Sınırlandır → Sürüklendiği Yerde Montajı Kilitle - Kısayol tuşu: ] )
Çözücünün, konumunu değiştirmeyeceği şekilde bir noktayı sınırlayın. Bu, noktanın, üzerinde olduğu (bağlı, sahibi olan) öğeyi veya noktanın kendisini sürükleyerek doğrudan konumun değiştirilmesini engellemez. Çözücüye, noktayı tamamen sınırlandırılmış olarak düşünmesi talimatını verir. Bu, kenarları eşit ve bir noktası kilitli olan bir eşkenar üçgen çizerek kolayca gösterilebilir. Bu kilitli noktanın karşısındaki tarafı sürüklemek konumunu değiştirmez, bunun yerine üçgeni yeniden boyutlandırır.

Yorum

(Menü Yolu: Sınırlandır → Yorum - Kısayol tuşu: ; [noktalı virgül] )
Yorum, çizimde görünen tek satırlık bir metindir. Bir yorum oluşturmak için, Sınırlandır → Yorum'u seçin ve ardından yeni yorumun orta noktasının konumunu belirtmek için farenin sol tuşuna tıklayın. Yorumu taşımak için fare ile sürükleyin. Metni değiştirmek için çift tıklayın.
Yorumun, geometri üzerinde hiçbir etkisi yoktur; sadece insanlar tarafından okunabilen bir nottur. Varsayılan olarak yorum, kısıtlamalarla aynı renkte gösterilir; ancak çizgi genişliğini ve rengini, metin yüksekliğini, metin kaynağını (sol, sağ, üst, alt, orta) ve metin açısını belirlediğimiz özel bir çizgi biçimi oluşturulup bu yeni biçimi yorum/açıklama biçimi olarak atayabiliriz.
Bir çalışma düzleminde bir yorum oluşturulursa, metin o çalışma düzleminin yüzeyi içinde çizilecektir/konumlanacaktır. Aksi takdirde (örneğin; Yeni Grup → 3d'de Çizim Yap menü yolu seçildikten sonra çizim uzayına bir yorum eklenirse), metin her zaman ekran düzleminde öne bakacak şekilde çizilir, (yani görüntüyü / modeli döndürsek/çevirsek bile yorum metni düz, ve okunaklı görünür).
Varsayılan olarak yorumlar, grupları etkin/aktif olmadığında, diğer tüm kısıtlamalarda olduğu gibi gizlenir. Bir yorum özel bir biçime atanmışsa, bu yorum, biçim (ve grup ve genel olarak kısıtlamalar) gösterildiği sürece, grubu etkin olmadığında bile gösterilecektir.

Yeni Yorum Biçimi