FreeCAD - Curves WB - Curves - 11 - CombPlot

comb Comb plot:

Comb Plot (ParametricComb), bir eğrinin düzenliliğini veya yumuşaklığını ve iki eğri arasındaki sürekliliği görselleştirmeye yardımcı olur. Bu komut ile, 3B eğriler için bir 3B tarak oluşturulur. Sample(örnek) ve Scale (ölçek) ayarları değiştirilebilir. Bu araç, Curves (Eğriler) adı verilen harici çalışma tezgahının bir parçasıdır.
Not: Bu tarak yalnız …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 12 - CurveOnSurface

curveOnSurface CurveOnSurface:

CurveOnSurface komutu ile, seçilen eğrinin (veya kenar çizgisinin) izdüşümü, seçilen yüzey üzerine aktarılır. İşlem sonucunda yeni bir eğri oluşur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Öncelikle bir eğri (veya kenar çizgisi) ve yüzey seçin. (Birlikte seçim için CTRL tuşunu kullanın)
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 10 - Blend curve

blend Blend curve:

Bu komut, iki kenar çizgisini bir eğri ile birbirine bağlar. Eğrinin alacağı şekil, belirlenen parametrelere göre farklılık gösterir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves menüsündeki Blend curve seçeneğini kullanın.

İki adet çizgi parçası CTRL tuşuna basılarak …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 09 - Interpolate

Curves_Interpolate Interpolate:

Seçili Noktaları, Enterpolasyon yöntemi ile hesaplayarak birleştiren eğri oluşturur. Enterpolasyon, en basit tanımı ile "var olan sayısal değerleri kullanarak, boş noktalardaki değerlerin tahmin edilmesi" olarak açıklanmaktadır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • CTRL tuşu yardımı ile eğriyi oluşturmak istediğiniz noktaları sıralı olarak seçin. Noktalar, seçim sırasına göre …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 07 - Discretize

Curves_Discretize Discretize:

Discretize komutu, sahneye seçili çizgi ya da eğri boyunca, belirlenen parametre değerlerine göre noktalar ekler.
Eklenen noktaların sayısı ve noktalar arası mesafe, seçilen Algoritma türü ve bu algoritmaya ait parametre değerlerine göre oluşacaktır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Öncelikle Kenar ya da Eğriyi/Teli seçin.
 • Curves …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 08 - Approximate

approximate Approximate:

Approximate komutu, seçili düzlemsel (2D) nesnenin tüm noktalarını ya da Discretize komutu ile ayrıklaştırılmış noktaları birleştirerek eğri oluşturur. Closed özelliği true olarak ayarlanırsa, uçların birleştirildiği kapalı bir eğri oluşturur.
Bu komutun bir başka kullanım amacı da, Sweep2Rails komutu ile oluşturulmuş nokta bulutu, profil/ray eğrileri ya da tel kafes …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 06 - Split curve

Curves_SplitCurve Split curve:

Split curve komutu, Seçili eğri(ler)i / kenar(lar)ı parçalara ayırır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Öncelikle, parçalara ayırmak istediğiniz kenarı/eğriyi ya da kenarları/eğrileri seçin.
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves menüsündeki Split curve seçeneğini kullanın.

Split_curve_01
Seçili Eğri …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 05 - JoinCurve

Curves_JoinCurve JoinCurve:

JoinCurve komutu seçilen çizgileri/eğrileri birleştirerek tek bir Bezier Eğri (BSpline) haline getirir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • 3B görünümde bir veya birkaç kenar seçin. (birden fazla seçim için CTRL tuşunu kullanın)
 • Kenarlar art arda eklenmelidir. Eskizden (Sketch'ten) , herhangi bir şeklin kenarları seçilebilir.
 • Curves araç çubuğunda …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 04 - Curve Extend

Curves_ExtendCurve Curve Extend:

Curve Extend komutu, Seçili Eğriyi (Kenarı) uzatır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Öncelikle bir eğri seçin
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves menüsündeki Curve Extend seçeneğini kullanın.

Bir BSpline eğrisi seçilip Curve Extend komut çalıştırıldığında, eğrinin iki ucu da, eğriye uç …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 03 - Mixed curve

mixed_curve Mixed curve:

Mixed curve, Eğrilerin formlarını Karıştırmak, Kombine etmek amacıyla kullanılan komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

 • Öncelikle karıştırmak/kombine etmek istediğiniz eğrileri seçin. (birden fazla seçim için CTRL tuşunu kullanın)
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves menüsündeki Mixed curve seçeneğini kullanın.

Konuyu …

Continue reading »