FreeCAD - Curves WB - Surface - 17 - Rotation Sweep

Rotation_Sweep Rotation Sweep

Rotation Sweep, Bir veya birkaç profili bir yol boyunca ve bir nokta etrafında süpürerek yüzey oluşturmak için kullanılan kullanışlı bir komuttur. TrimPath özelliğinin False olarak ayarlanması halinde, Süpürme (sweep) yüzeyi, tüm yola uyacak şekilde ekstrapole edilecektir.

Bu komut, bir ucundan bir süpürme yoluna temas eden ve diğer ucunda …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 16 - Flatten face

Flatten_face Flatten face

Flatten face (Düzlemsel Yüzey) komutu, Konik (Kesik koni olmalı, uç kısım sivri olmamalı) ve Silindirik yüzeylerden düz gelişmiş bir yüzey oluşturur. Seçili Yüzeyin UV'sini açar diyebiliriz. Başka bir ifadeyle, seçili yüzeyin düzlemsel haleni üretir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle bir kesik koni yüzeyi …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 15 - BlendSolid

blendSolid BlendSolid

BlendSolid komutu, seçili iki yüzeyi, bu yüzeylere ait seçili 2'şer kenarı referans alarak birleştirir. Komut, Extrude, Loft ve Sweep komutlarına benzetilebilir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle bir eğri (veya kenar çizgisi) ve yüzey seçin. (Birlikte seçim için CTRL tuşunu kullanın)
  • Curves araç çubuğunda bulunan …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 14 - BlendSurface

blendSurf BlendSurface

BlendSurface komutu, iki yüzeyi, seçili kenarları arasında yeni yüzey oluşturarak bağlar. Komutu çalıştırmadan önce birinci yüzeye ait bir kenarın ve yüzeyin kendisinin, sonrasında ikinci yüzeyin bir kenarının ve yüzeyin kendisinin seçilmesi gerekir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle, birinci yüzeye ait bir kenarı ve yüzeyin …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 13 - MultiLoft

multiLoft MultiLoft

Adı üstünde, ÇokluÇatılama. Birden fazla yüzeyi, loft komutu mantığı ile birbirine bağlayarak 3D nesne elde etmemizi sağlayan komut. Biliyorsunuz, PartDesing çalışma tezgahında bir eskiz içerisinde birden fazla kapalı alan varsa, bu eskiz Extrude ya da Loft komutu ile 3 boyutlu hale getirilemiyor. MultiLoft komutu, bize bu noktada kolaylık sağlıyor …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 12 - Reflect Lines

reflectLines Reflect Lines

Reflect Lines (Akis Çizgileri/Eğrileri), sahneye olan bakış açısı temel alınarak, seçili nesne(ler)in ya da yüzeylerin dış kontur çizgisini (silüetini) eğriler vasıtası elde etmeye yarayan komuttur. Reflect Line komutu ile oluşturulan/elde edilen eğriler, Draft Workbench'te (Taslak Çalışma Tezgahında) bulunan komutlarla birlikte kullanılabilir. Tarif anlaşılmamış olabilir …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 11 - Compression Spring

spring Compression Spring

Compression Spring (Baskı Yayı) komutu, adından anlaşıldığı üzere, baskı yayı / sıkıştırma yayı oluşturmak için kullanılan komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
  • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Compression Spring seçeneğini kullanın. Bu sayede sahneye bir …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 10 - Segment surface

segment_surface Segment surface

Segment surface komutu, seçili yüzeyi yatay, düşey ya da her iki yönde parçalara bölmek/ayırmak için kullanılır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle bir yüzey seçin.
  • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
  • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Segment surface seçeneğini …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 09 - Gordon surface

gordon Gordon surface

Gordon surface komutu, bir dizi eğriyi bir yüzey olarak birleştirmek için kullanılır. Bu komut, birçok farklı endüstride, özellikle tasarım veya üretim sürecinde üç boyutlu yüzeylerin oluşturulması gerektiğinde (tasarımın daha akıcı ve doğal bir şekilde görünmesini sağlar), özellikle de CNC işleme, kalıp yapımı ve üretim süreçlerinde sıkça kullanılır.
Bu …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 08 - Pipeshell

pipeshell Pipeshell

Pipeshell komutu, Parça Çalışma Tezgahı (Part WB) ve Parça Tasarımı Çalışma Tezgahı (Part Desing WB) komutlarından olan Süpür/Borula (Sweep/AddivitePipe) ve Çatıla (Loft) komutlarına benzer şekilde bir yol boyunca seçili kesit alanını süpürerek yüzey oluşturur. Komut kabaca, Sweep ve Loft komutlarının birer benzeridir diyebiliriz.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için …

Continue reading »