Düzenli İfadeler

Düzenli İfadeler (Regular Expressions - Regex )

Düzenli İfadeler (Regular Expressions) konusunu farklı kaynaklardan okuyup inceleyerek öğrenmeye çalışıyor ve öğrendiklerimi repoma ekleyerek paylaşıyorum.

İlerleyen zamanlarda Düzenli İfadelere ait Türkçe içerikli Özet Tablo (Cheat Sheet) hazırlamayı ve belirlediğimiz özelliklere göre Düzenli ifade yapılarını oluşturan python kodu / programı yazıp paylaşmayı düşünüyorum.

regex

Düzenli İfadeler (Regular Expressions) Nedir ?

Düzenli ifadeler (Regular Expressions, kısaca "Regex" ya da "Regexp"), Python programlama dilinin en çetrefilli konularından biridir. Ama bütün zorluklarına rağmen programlama deneyimimizin bir noktasında mutlaka karşımıza çıkacak olan bu yapıyı öğrenmemizde büyük fayda var. Düzenli ifadeleri öğrendikten sonra, elle yapılması saatler sürecek bir işlemi saliseler içinde yapabildiğinizi gördüğünüzde eminim düzenli ifadelerin ne büyük bir nimet olduğunu siz de anlayacaksınız.

Peki, düzenli ifadeleri kullanarak neler yapabiliriz? Çok genel bir ifadeyle, bu yapıyı kullanarak metinleri veya karakter dizilerini parmağımızda oynatabiliriz. Örneğin bir web sitesinde dağınık halde duran verileri bir çırpıda ayıklayabiliriz. Bu veriler, mesela, toplu halde görmek istediğimiz web adreslerinin bir listesi olabilir. Bunun dışında, örneğin, çok sayıda belge üzerinde tek adımda istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz.

Ancak genel bir kural olarak, düzenli ifadelerden kaçabildiğimiz müddetçe kaçmamız gerekir. Eğer Python’daki karakter dizisi metotları, o anda yapmak istediğimiz şey için yeterli geliyorsa mutlaka o metotları kullanmalıyız. Çünkü karakter dizisi metotları, düzenli ifadelere kıyasla hem daha basit, hem de çok daha hızlıdır. Ama bir noktadan sonra karakter dizilerini kullanarak yazdığınız kodlar iyice karmaşıklaşmaya başlamışsa, kodların her tarafı if deyimleriyle dolmuşsa, hatta basit bir işlemi gerçekleştirmek için yazdığınız kod sayfa sınırlarını zorlamaya başlamışsa, işte o noktada artık düzenli ifadelerin dünyasına adım atmanız gerekiyor olabilir.

Kaynak: Düzenli İfadeler - Yazbel Python Belgeleri

Konu Başlıkları

 1. Düzenli İfadeler

 2. match() Metodu

  • span() Metodu

  • string Özelliği

  • group() Metodu

 3. split() Metodu

 4. search() Metodu

  • start() Metodu

  • end() Metodu

 5. findall() Metodu

 6. finditer() Metodu

 7. sub() Metodu

 8. MetaKarakterler (Özel Karakterler)

 9. "[ ]" Köşeli Parantez

 10. "." Nokta

 11. "*" Yıldız

 12. "+" Artı

 13. "?" Soru İşareti

 14. "{ }" Küme Parantezi

 15. "^" Şapka

 16. "$" Dolar

 17. "\" Ters Bölü

 18. "|" Dik Çizgi, Boru (Pipe) Sembolü

 19. "( )" Parantez

 20. Eşleşme Nesnelerinin Metotları

  • group() metodu

  • groups() metodu

 21. Özel Diziler

  • \s

  • \S

  • \d

  • \D

  • \w

  • \W

  • \b

  • \B

 22. Düzenli İfadelerin Derlenmesi

  • compile() metodu

  • re.IGNORECASE veya re.I

  • re.DOTALL veya re.S

  • Düzenli İfadelerle Metin/Karakter Dizisi Değiştirme İşlemleri
 23. sub() metodu

 24. subn() metodu

 25. Sonuç

Düzenli Tablo Özet Tablosu (Cheat Sheet)