Düzenli İfadeler - Gruplar

# Gruplama, Etikeleme ve Özellikler

group() metodu

Bu bölümde doğrudan düzenli ifadelerin değil, ama düzenli ifadeler kullanılarak üretilen eşleşme nesnelerinin bir metodu olan group() metodundan bahsedeceğiz.

Düzenli ifadelerde parantez içine alınan bölümler grup olarak adlandırılır. group() metodu, bir eşleşme nesnesi üzerinde çağrıldığında, bu eşleşmenin içindeki belirli bir grupla eşleşen alt dizeyi …

Continue reading »

Düzenli İfadeler - Özet Tablo

Düzenli İfadeler Özet Tablosu (Regular Expressions Cheat Sheet)

Sabitleyiciler / Sınırlayıcılar

Simge Desen Açıklaması Örnek Desen Eşleşen Örnek Açıklama
^ Çok satırlı desende ya da bir karakter dizisinin başlangıç verisini belirtir. ^rec recep Sadece kendinden sonra gelen BİR karaktere BAKMIYOR. Desenin tümüne bakıyor. Farklı Paragraflarda arama yapar.
\A Sadece karakter dizisinin …

Continue reading »

Düzenli İfadeler - Metakarakterler

Metakarakterler (Özel Karakterler)

Metakarakterler; kabaca, programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. Örneğin \n bir bakıma bir metakarakterdir, çünkü \n sembolü Python programlama dili için özel bir anlam taşır. Python bu sembolü gördüğü yerde yeni bir satıra geçer. Metakarakterler, Kendisiyle eşleşmeyen karakterler olarak ifade edilebilir. Örneğin, a harfi yalnızca …

Continue reading »

Düzenli İfadeler

Düzenli İfadeler (Regular Expressions - Regex )

Aşağıda detaylı olarak anlatılan Düzenli İfade konusunun Özet Tablosuna (Cheat Sheet) BURADAN erişebilirsiniz.

regex

Düzenli İfadeler (Regular Expressions) Nedir ?

Düzenli ifadeler (Regular Expressions, kısaca "Regex" ya da "Regexp"), Python programlama dilinin en çetrefilli konularından biridir. Ama bütün zorluklarına rağmen programlama deneyimimizin bir noktasında mutlaka karşımıza çıkacak …

Continue reading »

Düzenli İfadeler - Tanım ve Fonksiyonlar

Düzenli İfadeler (Regular Expressions)

Düzenli ifadeler (RegEx ya da Regular Expression), bir karakter dizisi içinde bulunan, belli bir düzene uyan eşleşmeleri bulmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak desenler oluşturmanıza izin veren bir metin dizisidir (bir string ifadedir). Bir metinde geçen karakterleri RegEx desenleri (pattern) kullanarak arayabiliriz.

Düzenli ifadeler bir arama işleminde …

Continue reading »