FreeCAD - Curves WB - Curves - 00 - Curves Menü Komutları

Curves Workbench - Curves Menü Komutları

Eğriler Çalışma Tezgahı - EĞRİLER Menüsü Komutları (Curves Workbench - CURVES Menu)

Bu bölümde anlatılacak konular, wiki.freecadweb.org/Curves_Workbench adresindeki dokümanlar esas alınarak oluşturulacaktır ancak sadece bununla sınırlı kalmayacak. Gerek FreeCAD Forum sayfasından gerekse de Youtube'dan öğrendiklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım.
Curves Workbench (Eğriler Çalışma Tezgahı), NURBS eğrileri ve yüzeyleri için bir araç koleksiyonuna dayalı, python tabanlı, harici bir çalışma tezgahıdır.
Bu bölümde Eğriler (Curves) menüsüne ait komutların detayları incelenmektedir.
Not: Bazı araçlar önceki sürümlerle çalışmayabilir.

KOMUTLAR

Curves_Line Curves_EditableSpline mixed_curve
Parametric Line Freehand BSpline Mixed curve
Curves_ExtendCurve Curves_JoinCurve Curves_SplitCurve
Curve Extend JoinCurve Split curve
Curves_Discretize approximate Curves_Interpolate
Discretize Approximate Interpolate
blend comb curveOnSurface
Blend curve Comb plot CurveOnSurface