FreeCAD - Curves WB - Surface - 07 - Pipeshell profile

Pipeshell Pipeshell profile

Pipeshell profile komutu, Parça Çalışma Tezgahı (Part WB) ve Parça Tasarımı Çalışma Tezgahı (Part Desing WB) komutlarından olan Süpür/Borula (Sweep/AddivitePipe) komutlarında kullanılan süpürülecek olan kesit alan (boru kesiti) oluşturmaya yarayan komuttur. Anlatım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki açıklamaları ve sonraki komut olan Pipeshell komutunu okurken konuyu daha net anlayacağınızı düşünüyorum.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

3D ekranı içinden (sahneden) ya da Unsur agacından bir nesne (eğri, çizgisi, çember, ...vb) seçin.
Pipeshell_profile_01
Curves araç çubuğunda bulunan butona basarak ya da Surface menüsünden seçerek Pipeshell profile komutunu çalıştırın. Pipeshell_profile_02
Seçili olan nesne gizlenecek ve ona bağlı yeni bir nesne oluşturulacaktır. Oluşan yeni nesneyi Unsur agacında Profile ismi ile görebilirsiniz. Bu nesnenin rengi varsayılan olarak mavi olarak ayarlanır. Pipeshell_profile_03
Süpürülecek tüm nesneleri sıra ile seçerek Pipeshell profile komutunu çalıştırın. Pipeshell_profile_04
Kesit olması istenilen (süpürülecek) nesne sadece daire, çember ya da elips olmak zorunda değil. Kapalı çokgenler de kesit olarak seçilebilir. Pipeshell_profile_05
Pipeshell_profile_06
Hatta Kesit, kapalı nesne olmak zorunda da değil. Pipeshell_profile_07
Pipeshell_profile_08
Araba kaportası oluşturacak şekiller de, kesit olarak kullanılabilir. Pipeshell_profile_09
Pipeshell_profile_10
Pipeshell_profile_11

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön