FreeCAD - Curves WB - Surface - 00 - Menü Komutları

Curves Workbench - Surfaces Menü Komutları

Eğriler Çalışma Tezgahı - YÜZEYLER Menüsü Komutları (Curves Workbench - SURFACES Menu)

Bu bölümde anlatılacak konular, wiki.freecadweb.org/Curves_Workbench adresindeki dokümanlar esas alınarak oluşturulacaktır ancak sadece bununla sınırlı kalmayacak. Gerek FreeCAD Forum sayfasından gerekse de Youtube'dan öğrendiklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım.
Curves Workbench (Eğriler Çalışma Tezgahı), NURBS eğrileri ve yüzeyleri için bir araç koleksiyonuna dayalı, python tabanlı, harici bir çalışma tezgahıdır.
Bu bölümde Yüzeyler (Surfaces) menüsüne ait komutların detayları incelenmektedir.
Not: Bazı araçlar önceki sürümlerle çalışmayabilir.

KOMUTLAR

zebra trimFace isocurve
ZebraTool Trim face IsoCurve
sketch_surf sw2r profileSupport
Sketch on Surface Sweep2Rails Profile support plane
profile pipeshell gordon
Pipeshell profile Pipeshell Gordon surface
segment_surface compression_spring reflectLines
Segment surface Compression Spring Reflect Lines
multiLoft blendSurf blendSolid
MultiLoft BlendSurface BlendSolid
flatten sweep_around
Flatten face Rotation Sweep