FreeCAD - Curves WB - Surface - 08 - Pipeshell

pipeshell Pipeshell

Pipeshell komutu, Parça Çalışma Tezgahı (Part WB) ve Parça Tasarımı Çalışma Tezgahı (Part Desing WB) komutlarından olan Süpür/Borula (Sweep/AddivitePipe) ve Çatıla (Loft) komutlarına benzer şekilde bir yol boyunca seçili kesit alanını süpürerek yüzey oluşturur. Komut kabaca, Sweep ve Loft komutlarının birer benzeridir diyebiliriz.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

3D Ekranı içerisinden yolu (eğri, yay, çizgi, ...vb) seçin. Daha sonra Unsur ağacından, (sahne içerisinden değil) Pipeshell profile komutu ile oluşturulmuş kesitleri (profilleri) seçin ve Pipeshell komutunu çalıştırın. Pipeshell_01
Pipeshell komutu çalıştırılınca aşağıdaki şekil oluştu. Yani seçili Yol boyunca, Kesitler (Profiller) arasına yeni kesitler ebatları nispetinde eklendi. Pipeshell_02
Unsur ağacından Pipeshell nesnesi seçilip Output (Çıktı/Ürün/Sonuç) seçeneği Surface (Yüzey) olarak ayarlanırsa, aşağıdaki şekli elde ederiz. Pipeshell_03
Yüzeye dönüştürülen çizimin arka kısmında bir bozukluk olduğunu görüyoruz. Pipeshell_04
Görüntüyü çevirip modeli incelediğimizde, Son Kesitin (profilin) başlangıç noktasının, diğer profillerden farklı yönde olduğunu tespit ediyoruz. Yüzey oluşturulurken, profillerin noktaları referans alındığı için, modelin son kısımda bir bozulma yaşanmış. Gelin bu bozukluğu düzeltelim. Pipeshell_05
Bozulmanın yaşandığı kesit (profil), Sketch004 eskizi referans alınarak oluşturulduğu için, bu eskizde yapacağımız düzenleme, Profili de etkileyecek, düzeltecektir.
Unsur ağacından Sketch004 eskizini seçip, Attachment ayarlarından Açı değerini inceliyoruz. Pipeshell_06
Sketch004 eskizinin, Attachment ayarındaki Açı değerini 180 olarak değiştirerek, eskizi kendi merkezindeki Z ekseninde 180 derece döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi, modeldeki bozulma düzeliyor ve istediğimiz / beklediğimiz sonucu elde ediyoruz. Bazen, bozulmanın olduğu eskizi düzenleme modunda açıp değiştirerek te benzer sonuç elde edebiliyoruz. Dairesel kesitli eskizlerde yukarıda uyguladığımız yöntemin (ayarlarda değişiklik yapmak) daha uygun olduğu kanaatindeyim. Pipeshell_07
Pipeshell profile komutu anlatılırken çizdiğimiz farklı kesitlere ait örnek çalışmaların Pipeshell komutu ile yüzeye dönüştürülmüş hallerini aşağıda görüp inceleyebilirsiniz. Pipeshell_08
Pipeshell_09
Pipeshell_10
Pipeshell_11
Pipeshell_12
Pipeshell_13
Pipeshell_14

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön