FreeCAD - Curves WB - Surface - 09 - Gordon surface

gordon Gordon surface

Gordon surface komutu, bir dizi eğriyi bir yüzey olarak birleştirmek için kullanılır. Bu komut, birçok farklı endüstride, özellikle tasarım veya üretim sürecinde üç boyutlu yüzeylerin oluşturulması gerektiğinde (tasarımın daha akıcı ve doğal bir şekilde görünmesini sağlar), özellikle de CNC işleme, kalıp yapımı ve üretim süreçlerinde sıkça kullanılır.
Bu komut, yüzey için bir destekleyici çizgi veya eğri ağı gerektirir. Yüzey, bu çizgilerin arasında üzeri "örtülü" yapı şeklinde oluşacaktır.

GordonSurface_01 Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

Özellikler
Gordon Surface komutunun Veri (Data) sekmesindeki özelliklerini inceleyelim.
Placement (Yerleşim) : Ortaya çıkan Gordon yüzeyinin yerleşimini ayarlamak için kullanılabilir. Detay için buraya bakınız.
Not: Yerleştirme özellikleri, yüzeyi oluşturmak için kullanılan eğrilerin/çizgilerin yerleşimini ayarlamaz, yalnızca yüzeyi ayarlar.
Label (Etiket) : Yüzey için kullanıcı tarafından belirlenen etiket (ad). (Varsayılan: Gordon)
Output (Üretim/Çıktı) : Yüzeyin Üretim/Çıktı tipini tanımlar. (Varsayılan değer: Yüzey, Seçenekler: Yüzey, Tel Kafes)
Gordon>Max Ctrl Pts : En fazla kontrol noktası miktarı (Varsayılan değer: 80)
Gordon>Sources (Kaynaklar) : Gordon yüzeyini oluşturmak için kullanılan, kullanıcı tarafından seçilen çizgiler/eğriler.
Gordon>Tol3D : 3D tolerans (Varsayılan değer: 0.01)
Wireframe>Samples U : U yönündeki örnekleme sayısı. (Varsayılan değer: 16)
Bu değer, Üretim/Çıktı özelliği Tel Kafes olarak ayarlandığında, ağın yoğunluğunu belirlemek için kullanılır. Wireframe>Samples V : V yönündeki örnekleme sayısı. (Varsayılan değer: 16)
Bu değer, Çıktı özelliği Tel Kafes olarak ayarlandığında ağın yoğunluğunu belirlemek için kullanılır.
Aşağıda, Tel kafes (Wireframe) modunda ve U ve V değerleri 16 olan (U=16, V=16) Gordon Yüzeyi gösterilmektedir. GordonSurface_02 Wireframe
Samples U: 16
Samples V: 16 GordonSurface_03 Wireframe
Samples U: 32
Samples V: 16 GordonSurface_04 Wireframe
Samples U: 32
Samples V: 32 GordonSurface_05 Surface GordonSurface_06

Notlar:

GordonSurface_08 GordonSurface_09 GordonSurface_10 GordonSurface_11

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön