FreeCAD - Curves WB - Surface - 13 - MultiLoft

multiLoft MultiLoft

Adı üstünde, ÇokluÇatılama. Birden fazla yüzeyi, loft komutu mantığı ile birbirine bağlayarak 3D nesne elde etmemizi sağlayan komut. Biliyorsunuz, PartDesing çalışma tezgahında bir eskiz içerisinde birden fazla kapalı alan varsa, bu eskiz Extrude ya da Loft komutu ile 3 boyutlu hale getirilemiyor. MultiLoft komutu, bize bu noktada kolaylık sağlıyor. Aşağıdaki örnek uygulamaları incelediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

Bir eskiz (sketch) içerisinde 3 adet kapalı çokgen çiziyoruz.
MultiLoft_01
Çizdiğimiz 2 boyutlu (2B) eskizi, Part Çalışma Tezgahındaki Extrude komutu ile 0,01 mm değerinde katılayarak 3 boyutlu (3B) nesne haline getiriyoruz. MultiLoft_02
MultiLoft komutunu kullanabilmek için yüzey alanına ihtiyaç vardır. Bu yüzeyi, Extrude komutu ile elde edebileceğimiz gibi, Surface ya da Draft Çalışma Tezgahları komutlarıyla da elde edebiliriz. Aşağıda, eskiz kenarlarını seçerek oluşturulmuş yüzeyler gösterilmektedir. MultiLoft_03
Extrude komutu ile katıladığımız nesneyi seçerek, Draft Çalışma Tezgahı komutlarından olan Clone (Klon) komutu ile 3 kez klonluyoruz (kopyasını çıkarıyoruz). MultiLoft_04
Klonladığımız her kopyayı Z ekseninde bir miktar yukarı taşıyoruz. MultiLoft_05
Orijinal nesne ile birlikte tüm kopyaları seçerek MultiLoft komutunu çalıştırıyoruz. MultiLoft_06
Nesne ve kopyaları (klonları) paralel olduğu için, MultiLoft komut sonucu, Extrude komutuna benzer bir sonuç elde ediyoruz. MultiLoft_07
MultiLoft komut sonrası gizlenmiş olan Extrude nesnelerini görüntülediğimizde, değişiklik öncesi tüm klonların birbirine paralel ve aynı doğrultuda olduğunu görebiliyoruz. MultiLoft_08
Şimdi klonları sıra il seçip, Z ekseninde 10'ar derece çevirelim. Klonlar arası mesafeyi daha önce 20 mm olarak belirlediğimiz, özellikler panelinde görünüyor.. MultiLoft_09
Nesnemizim 4 adet klonunu oluşturduğumuz için, son klonu, Z ekseninde 40 derece çevirmiş olduk. Gördüğünüz gibi klonların açı veya konum bilgilerini değiştirdiğimizde, MultiLoft komutu sonucu elde edilen 3D nesnemiz de anlık olarak güncellenip değişiyor. MultiLoft_10
Orijinal Eskizin içerisine girip eskizi düzenlediğimizde (ekleme / silme) ne olacağını inceleyelim. MultiLoft_11
Gördüğünüz gibi, eskizi onaylayıp çıktığımız an, yapılan değişiklik diğer klonlara da yansıyor ve MultiLoft komutu yapılan değişikliklere uygun sonuç veriyor. MultiLoft_12
Eskizde yeni bir değişiklik yapalım ve sonucu görelim. MultiLoft_13
Sonuçta eskize eklenen yeni nesne döndürülmüş olarak katılanırken, kama kanalı (slot) şeklinin içerisine çizilen geometri dolayısı ile yapıda bir boşluk oluşturuldu. MultiLoft_14
Bir başka örnek daha yapalım. Bir eskizde 2 kapalı alan oluşturalım ve bu eskizi 3 defa kopyalayalım. MultiLoft_15
Her bir eskizde, şekillerin ebatlarını ve konumlarını (X, Y, Z koordinatı) ve X ekseni etrafındaki açılarını değiştirelim. Ortadaki eskizin Y ekseni ile açısı 45 derece (x ekseni etrafında 45 derece çevrildi), koordinatları: (0, 30, -10) MultiLoft_16
Alt kısımdaki eskizin Y ekseni ile açısı 0 (sıfır) derece (Y ekseni üzerinde ya da paralel), koordinatları: (0, 340, -50) MultiLoft_17
2 boyutlu eskizleri sırası ile yüzeye kavuşturuyoruz. Aşağıdaki örnekte Part Çalışma Tezgahındaki Extrude komutunu kullanarak nesneleri 3 boyutlu (3B) haline getirdim. MultiLoft_18
Extrude kalınlığı olarak 0,01mm değeri belirledim. Sonuçta elde etmek istediğim şey, bir yüzeye sahip olmak. 2 boyutlu bir yüzey elde etmek isterseniz Draft Çalışma Tezgahı komutlarından biri olan Upgrade komutunu da kullanabilirsiniz. MultiLoft_19
3 eskizi de yüzeye kavuşturduktan sonra sıra, nesneleri seçip MultiLoft komutunu çalıştırmaya geldi. MultiLoft_20
Veeee sonuç karşınızda. MultiLoft_21

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön