FreeCAD - Curves WB - Surface - 15 - BlendSolid

blendSolid BlendSolid

BlendSolid komutu, seçili iki yüzeyi, bu yüzeylere ait seçili 2'şer kenarı referans alarak birleştirir. Komut, Extrude, Loft ve Sweep komutlarına benzetilebilir.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

Sahnede aynı ölçülere sahip iki adet küp nesnesi var. Bu küpler, Part Çalışma Tezgahı ile oluşturuldu.
BlendSolid_01
İlk olarak birinci küpün bir yüzeyini ve seçili yüzeye ait iki kenar çizgisini seçiyoruz. BlendSolid_02
Ardından ikinci küpün bir yüzeyini ve seçili yüzeye ait iki kenarı seçiyoruz. BlendSolid_03
Curves araç çubuğunda bulunan BlendSolid düğmesi ile ya da Surface menüsündeki BlendSolid seçeneği ile komutu çalıştırıyoruz. BlendSolid_04
İşlem sonrası, seçili iki yüzey, seçili kenarlar referans alınarak birleştirildi. Unsur ağacında Blend_Solid nesnesi oluştu. Seçili kenarlar birbirine paralel ve aynı düzlemde olduğu için sonuç Extrude komutuna benzer bir çıktı verdi. BlendSolid_05
Küplerden birinin açısını ve konumunu değiştirip sonucu inceleyelim.
Sahnenin solunda bulunan küpü, X eksenin etrafında çevirip Z ekseninde yukarı yönde taşıyalım. BlendSolid_06
BlendSolid komutu sonucu elde ettiğimiz Blend_Solid unsuru, nesnelerin açısının ve konumunun değişmesi sonucunda yeniden hesaplanarak güncellendi. BlendSolid_07
Continuity1 ve Continuity2 süreklilik değerleri varsayılan olarak 2 atanmış. Bu değeri 0 (sıfır) olarak değiştirirsek, Blend_Solid unsuru, eğrisel formunu kaybedip, doğrusal bir hal alır. BlendSolid_08
Continuity1 ve Continuity2 süreklilik değerleri değiştirilerek farklı sonuçlar elde edilebilir. BlendSolid_09
Küpü biraz da Y ekseninde çevirelim. BlendSolid_10
Sonuç gayet başarılı. Yapılan değişiklik neticesinde, burkulmuş bir cisim elde etmiş olduk. BlendSolid_11
Küpün ebatlarını (ölçülerini) değiştirelim. BlendSolid_12
Sahneye sağ yan görünüşten bakıp sonucu inceleyelim. BlendSolid_13
Küpün açısını ve konumunu ilk değerine geri getirip, ölçüsü değişmiş halde bırakalım. BlendSolid_14
BlendSolid komutunu, bir de Part Design Çalışma Tezgahı ile oluşturduğumuz prizmatik nesnelere üzerinde kullanmaya çalışalım.
Kare ve Dikdörtgen şekiller çizip Pad komutu ile kalınlık verdiğimiz küplerin yüzey ve kenarlarını seçip BlendSolid komutunu çalıştıralım. BlendSolid_15
Unsur ağacında Blend_Solid unsuru oluştu ancak, sonuç istediğimiz gibi olmadı. BlendSolid komutunun çalışması için ilave işlem uygulamamız gerekiyor. BlendSolid_16
Part Design Çalışma Tezgahında oluşturduğumuz Gövde (Body) nesnelerini, Part Çalışma Tezgahı komutu yardımıyla Bileşik (Compound) hale getiriyoruz. BlendSolid_17
Bileşik (Compound) komutu düğmesi, araç çubuğunda da mevcut. BlendSolid_18
Gövde nesnelerini Bileşiğe dönüştürüldükten sonra, yüzey ve kenarları seçerek BlendSolid komutunu tekrar çalıştıralım. BlendSolid_19
Sonuç başarılı. Yüzeylere ait seçili kenarlar, aşağıdaki resimde yeşil renkli olarak görünüyor. BlendSolid_20
Dikdörtgenler prizmasının açısını değiştirelim. BlendSolid_21
Burkulmuş doğrusal nesne elde ettik. BlendSolid_22
Dikdörtgenler prizmasının konumunu da değiştirip Z ekseninde yukarı taşıyalım. BlendSolid_23
Bu kez, burkulmuş eğrisel nesne elde etmiş olduk. BlendSolid_24
Bir de, dikdörtgen dışındaki şekilleri inceleyelim. Sahneye Dikdörtgenler prizması ile bir Silindir ekleyelim. BlendSolid_25
Yüzeyleri ve kenarları seçip, BlendSolid komutunu çalıştıralım. BlendSolid_26
Görüldüğü üzere, Unsur ağacında Blend_Solid nesnesi oluştu ancak sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Unsur ağacında Blend_Solid nesnesinde Ünlem işareti olduğuna dikkat edin. BlendSolid_27
Komutun doğru sonuç vermemesinin, istediğimiz sonucu elde edemememizin sebebi, Silindirin seçili yüzeyine ait sadece bir kenar çizgisi olmasıdır. BlendSolid_28
Silindirin kesit alanını, bir çember yerine birden fazla (örneğin 4) yay parçası ile oluşturalım. BlendSolid_29
Silindir nesnesini Bileşik (Compound) hale getirelim. BlendSolid_30
Birer Yüzey ve 2'şer kenar çizgisi seçerek BlendSolid komutunu çalıştıralım. BlendSolid_31
Komut bu kez başarılı sonuç verdi. Seçili kenarlara bağlı olarak Eğrisel bir yapı elde edildi. BlendSolid_32
Blend_Solid nesnesinin Continuity1 ve Continuity2 süreklilik değerleri 0 (sıfır) olarak değiştirildiğinde, Loft komutuna benzer doğrusal yapı elde edildi.
Fuse parametresi, false olarak ayarlandığı için oluşan Blend_Solid nesnesi ayrı bir nesne olarak unsur ağacında görüntüleniyor. BlendSolid_33
Silindirin konumunu ve açısını değiştirip, Continuity1 ve Continuity2 süreklilik değerlerini artırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ediyoruz. BlendSolid_34
Fuse parametresini, true olarak ayarladığımızda Blend_Solid nesnesi, bağlantılı olduğu nesnelerle (Dikdörtgenler prizması ve Silindir) birleştirilip tek bir nesne olarak unsur ağacında görüntülenir. BlendSolid_35

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön