Solvespace Bölüm 2: Çizim Öğeleri (Objeleri)

Bölüm 2: Çizim Öğeleri (Objeleri)

Çizim Öğeleri

Yapı Geometrisi (Yardımcı Geometri)

Normal çalışmada, kullanıcı bir taslakta çizgi ve eğriler çizer. Bu eğriler üretilecek geometriyi tanımlar; sonuçta parmak freze, lazer veya başka bir kesici alet, bu eğriler boyunca kesecektir.

Bazı durumlarda son kısımda (geometrinin sonuçlanma kısmında) görünmemesi gereken bir çizgi (yardımcı çizgi) çizmekte fayda var. Örneğin, kullanıcı simetrik bir parça için bir merkez çizgisi çizmek isteyebilir; ancak bu merkez çizgisi yalnızca bir kılavuzdur ve aslında CAM verileriyle dışa aktarılmamalıdır. Bu çizgilere (sadece çizgi olmak zorunda değil) Yapı çizgileri (yardımcı çizgier) denir.

Bir öğeyi yalnızca yapı öğesi olarak işaretlemek için Çizim → Yapıyı Değiştir'i seçin (Kısayol tuşu G). Bir yapı öğesi, ekranda yeşil renkle çizilmesi ve varsayılan olarak dışa aktarma için geometriye (ekstrüde edilecek, tornalanacak veya süpürülecek bölüme) katkıda bulunmaması dışında diğer herhangi bir obje gibi davranacaktır. Ayrıca 'G' klavye kısayolunu kullanarak yeni bir öğe çizerken yapı geometrisini değiştirebilirsiniz.

Referans noktası

Bu öeğe, tek bir nokta ile tanımlanır.

Referans noktası oluşturulduğunda bir çalışma düzlemi etkinse, o referans noktası her zaman çalışma düzleminde yer alacaktır. Hiçbir çalışma düzlemi aktif değilse, referans noktası 3d olarak serbest olacaktır. (Bu, örneğin bir çizgi parçasının uç noktaları dahil olmak üzere tüm noktalar için aynı davranıştır.)

Referans noktaları tipik olarak yapı geometrisi olarak kullanılır. Kullanıcı, çizgi bölümlerinin veya diğer öğelerin boyutlandırılmasını basitleştirmek için referans noktalarını yerleştirebilir.

Çalışma Düzlemi

Bu varlık bir nokta ve bir normal ile belirtilir. Nokta orijinini, normal ise oryantasyonunu (yönülimi) tanımlar.
Bir çalışma düzlemi, 2d'de (2 boyutta) bir taslak çizmeyi mümkün kılar. Bir çalışma düzlemi etkinse, çizilen tüm öğeler o çalışma düzleminde bulunmalıdır.

Açıkça çalışma düzlemleri oluşturmak neredeyse hiç gerekli değildir. Bunun yerine, Yeni Çalışma Düzlemi grubunda yeni bir taslak (çizim) oluşturun.

Çizgi Parçası

Bu öğe, iki uç nokta (çizginin başlangıç ve bitiş noktaları) ile belirtilir. Bir çalışma düzlemi etkinse, iki uç nokta her zaman o çalışma düzleminde bulunur.

Çizgi Parçası (Bölümü / Segmenti) oluşturmak için Çizim → Çizgi Parçası'nı seçin ve ardından çizginin bir uç noktasına sol tıklayın. Ardından fare düğmesini bırakın; diğer uç nokta şimdi sürükleniyor.

Yeni oluşturulan çizgi parçasıyla bir bitiş noktası paylaşan başka bir çizgi parçası oluşturmak (çoklu çizgiden oluşan geometri üretmek) için tekrar sol tıklayın. Bu, kapalı çokgenler çizmenin hızlı bir yoludur.

Çizgi parçaları çizmeyi durdurmak / sonlandırmak için Escape tuşuna basın veya farenin sağ tuşuna tıklayın. Otomatik bir kısıtlama eklenirse, SolveSpace yeni çizgi parçaları çizmeyi de durduracaktır. (Örneğin, art arda sol tıklayarak ve ardından son kez sol tıklamadan önce imleci başlangıç noktasının üzerine getirerek kapalı bir çokgen çizin. Çoklu çizginin bitiş noktası, başlangıç noktasında uzanacak şekilde sınırlandırılacaktır ve bir kısıtlama eklendiğinden, SolveSpace çizimi durduracaktır.)

Dikdörtgen

Bu öğe, kapalı bir eğri oluşturacak şekilde düzenlenmiş iki dikey ve iki yatay çizgi parçasından oluşur. Başlangıçta, dikdörtgen fare ile çapraz olarak zıt iki köşe ile belirtilir. Dikdörtgendeki doğru parçaları (ve noktalar), sıradan doğru parçalarıyla aynı şekilde sınırlandırılabilir.

Dört doğru parçası çizerek ve uygun kısıtlamaları ekleyerek aynı şekli elle çizmek te mümkün olacaktır. Dikdörtgen komutu, aynı şeyi çizmenin daha hızlı bir yoludur.

Çalışma düzlemi, "yatay" ve "dikey" ifadelerini tanımladığı için, dikdörtgen çizildiğinde çalışma düzlemi aktif olmalıdır. (Yani dikdörtgen komutu ile geometri çizilirken, mecburen yatay ve dikey sınırlama eklenmelidir, bir çalışma düzlemi aktif değilse yatay ve dikeyin neye göre, hangi yöne göre olduğu bilinemez, bu nedenle bir dikdörtgen çizildiğinde çalışma düzlemi aktif olmalıdır.)

Dikdörtgen oluşturmak için Çizim → Dikdörtgen'i seçin (Kısayol tuşu R)

Daire / Çember

Bu öğe, merkez noktası, çapı ve normali ile belirtilir.

Çember oluşturmak için Çizim → Çember'i seçin (Kısayol tuşu C) ve ardından merkeze sol tıklayın. Ardından fare düğmesini bırakın; fare hareket ettirildiğinde çemberin çapı sürüklenir. Çapı yerleştirmek için tekrar sol tıklayın.

Bir çalışma düzlemi etkinse, o zaman merkez noktası o çalışma düzleminde olmalıdır ve dairenin normali çalışma düzleminin normaline paraleldir (bu, dairenin, çalışma düzleminin yüzeyinde olduğu anlamına gelir).

Hiçbir çalışma düzlemi aktif değilse, o zaman merkez noktası boşlukta serbest vaziyettedir ve dairenin yönünü belirlemek için normal (normali temsil eden oklar) sürüklenebilir (veya sınırlandırılabilir).

Çember Yayı

Bu öğe, merkez noktası, iki uç noktası ve normali ile belirtilir.

Yayı oluşturmak için Çizim → Çember Yayı'nı seçin (Kısayol tuşu A) ve ardından uç noktalarından birine sol tıklayın. Ardından fare düğmesini bırakın; fare hareket ettirildiğine diğer uç nokta sürüklenir. Yay oluşturulurken merkez nokta da, tam bir yarım daire oluşturacak şekilde sürükleniyor.

Diğer uç noktayı yerleştirmek için tekrar sol tıklayın ve ardından merkezi istenen konuma sürükleyin. Yay, birinci noktadan ikinci noktaya saat yönünün tersine çizilir.

Çember Yayı, bir çalışma düzleminde çizilmelidir; boş alanda çizilemez.

Noktada Teğet Yay / Radyus

Keskin bir köşeyi yuvarlamak için (örneğin, iki çizgi arasında), genellikle köşede her iki çizgiye de teğet olan bir yay (radyus) oluşturmak isteriz.

Bu, çizgi ve yayın birleştiği yerde pürüzsüz bir görünüm oluşturacaktır. Bu yayları Çizim → Çember Yayı ve Sınırlandır → Paralel / Teğet menü yollarındaki komutları kullanarak elle çizmek te mümkün olabilir, ancak bunları otomatik olarak oluşturmak daha kolaydır.

Komut uygulandığında çizgilerin ilk parçaları yapı çizgileri olacak ve yaya bağlanan iki yeni çizgi oluşturulacak. Yayın çapı (oluşan radyus çapı) daha sonra Mesafe / Çap veya Eşit Uzunluk / Yarıçap kısıtlamaları ile olağan şekilde sınırlandırılabilir.

Varsayılan olarak, teğet yayın (radyus) yarıçapı otomatik olarak seçilir. Bunu değiştirmek için, hiçbir şey seçilmeden Çizim → Noktada Teğet Yay'ı seçin. Özellik penceresinde yarıçapın belirtilebileceği bir ekran görünecektir. Bu ekranda, komut sonrası, orijinal çizgilerin ve eğrilerin korunup korunmayacağını, korunacaksa yapı çizgileriyle değiştirilip değiştirilmeyeceğini (üzerlerine kısıtlamalar koymak istiyorsanız bu yararlı olabilir) veya silinip silinmeyeceğini belirtmek de mümkündür.

Kübik Bezier Eğri

Bu öğe, en az iki eğri-üzerinde nokta ve her bir uçta bir eğri-dışı kontrol noktası ile belirtilir (yani toplamda eğri-dışı iki nokta [eğrinin başlangıç ve bitiş noktaları]). Yalnızca eğri-üzerinde iki nokta varsa, bu bir Bezier kübik bölümdür ve dört nokta tam olarak Bezier kontrol noktalarıdır.

Eğri üzerinde daha fazla nokta varsa, bu, birden fazla Bezier kübik segmentten oluşan sürekli (C2) interpolasyonlu (Yani eğri birbirini sürekli şekilde takip eden ve keskin köşe, kırıklı yapı barındırmayan) eğri olduğunu gösterir. Bu kullanışlı bir eğri türüdür, çünkü bölümlerin birleştiği yerlerde bile her yerde pürüzsüz bir görünüme sahiptir.

Bezier kübik spline oluşturmak için Çizim → Bezier Kübik Eğri'yi seçin. Ardından kübik parçanın bir uç noktasını belirtmek için Farenin sol tuşuna tıklayın. Fare düğmesini bırakıp fareyi hareket ettirdiğinizde; kübik segmentin diğer uç noktası sürüklenir. Daha fazla eğri noktası eklemek için farenin sol tuşuna tıklayın. Eğriyi bitirmek için Farenin sağ tuşuna tıklayın veya ESC tuşuna basın.

İki kontrol noktası başlangıçta uç noktalar arasındaki düz bir hat’ta yerleştirilir; bu, küpün başlangıçta düz bir çizgi olarak göründüğü anlamına gelir. İstenilen eğriyi oluşturmak için kontrol noktalarını sürükleyin.

Kapalı bir eğri (teknik olarak, bir "periyodik eğri") oluşturmak için, eğriyi her zamanki gibi oluşturarak başlayın, eğri üzerinde ilave noktalar (yani yeni eğri parçaları) oluşturmak için sol tıklayın. Ardından fareyi eğrideki ilk noktanın üzerine getirin ve sol tıklayın. Eğri, ilk nokta da dahil olmak üzere her yerde C2 sürekliliğinde (yani pürüzsüz, kırıksız) olacak olan periyodik bir eğriye dönüştürülecektir.

TrueType Yazı Tipinde Metin

Bu öğe, metnin her köşesinde bulunan dört nokta ile tanımlanır. Noktalar arasındaki mesafe metnin yüksekliğini ve genişliğini belirler; aralarındaki çizginin açısı metnin yönünü belirler ve konumları metnin konumunu belirler.

Metni oluşturmak için Çizim → TrueType Yazı Tipinde Metin menü yolunu seçin (Kısayol tuşu T). Ardından metnin sol üst nokta konumunu belirtmek için farenin sol butonu ile tıklayın. Fareyi hareket ettirdiğinizde Metnin sağ alt noktasının konumu sürüklenir; bu noktayı yerleştirmek / sabitlemek için tekrar farenin sol butonuna tıklayın.

Metnin Yazı tipini değiştirmek için metin öğesini seçin. Özellik Penceresinde, bilgisayarınızda yüklü yazı tiplerinin bir listesi görünür; Kullanmak istediğiniz yazı tipini seçmek için yazı tipi adına sol tıklayın. Görüntülenen metni (metnin içeriğini) değiştirmek için metin öğesini seçin ve Özellik Penceresindeki [change] bağlantısına (text = ‘Abc’ [change]) tıklayın.

Yazı Tipini ve Metni Değiştir

Resim / Görüntü

Bu öğe, bir çizime bir bitmap referans görüntüsü yerleştirmek için kullanılabilir. Bu öğe, TrueType Metin öğelerine benzer şekilde, görüntüyü konumlandırmak, sınırlamak ve yönlendirmek için kullanılabilen dört kontrol noktası ile tanımlanır. Görüntü öğeleri, tipik olarak diğer objeleri çizmek veya izlemek için referans olarak kullanılır ve daha sonra kaldırılır. Bu nedenle, Görüntü öğeleri dışa aktarılamaz.

Öğeleri Böl ve Kırp

Bazı durumlarda, üst üste binen/çakışan şekiller oluşturarak ve ardından fazla çizgileri kaldırarak/silerek çizim yapmak istenir. Örneğin, bu durumda bir daire ve bir dikdörtgen çizilir; iki kısa çizgi ve kısa yay daha sonra tek bir kapalı şekil oluşturmak için silinir.

Öğeleri Böl / Kırp

Çizgi fazlalıklarını kırpmak için, öğeleri kesiştiği yerden bölmek gerekir. SolveSpace çizgileri, daireleri, yayları ve Bezier eğrilerini birbiri ile bölebilir (yani metin, resim ,...vb öğeler bir çizgi, çember,...vb ile bölünemez). Bunu yapmak için, bölünecek iki öğeyi seçin ve ardından Çizim → Kesişme Yerinde Eğrileri Böl Menü yolunu seçin (Kısayol tuşu I {büyük harf ile Isparta’nın I’sı} ve i {küçük har ile İstanbul’un i’si}). Bu, her özgün öğeyi siler ve kesişen bir uç noktayı paylaşan iki yeni öğeyle değiştirir. Fazla çizgiler daha sonra her zamanki gibi silinebilir (ya da yapısı değiştirilerek referans olarak kullanılabilir).

Orijinal öğeler silindiği için orijinal öğeler üzerindeki tüm sınırlamalar / kısıtlamalar da silinir. Bu, çizimin bölme işleminden sonra artık istendiği gibi (daha önce sınırlandırıldığı şekliyle) sınırlandırılamayacağı anlamına gelir (Yani yeniden sınırlandırılması gerekir). Bir öge, bölünmeden önce yapı öğesi olarak işaretlenirse, bölme işlemi sonucunda silinmez, dolayısıyla kısıtlamalar devam eder.