Solvespace Bölüm 8: Yapılandırma

Bölüm 8: Yapılandırma

Kullanıcı / Malzeme Renkleri

Özellik Penceresi ekranında, belirli gruplar için (örneğin uzatarak katıla, tam ve kısmi döndürerek katıla) sekiz renkten oluşan bir palet görüntülenir (User Color (r, g, b)). Bu palet, kullanıcının o grup tarafından oluşturulan herhangi bir yüzeyin rengini seçmesine izin verir.

Bu sekiz renk, bileşenleri ile burada belirtilmiştir. Bileşenler 0' ile 1.0 aralığında sayı değerleri ile temsil edilir. "0, 0, 0" rengi siyah ve "1, 1, 1" beyazdır. Bileşenler "kırmızı, yeşil, mavi” sırasına göre belirtilmiştir.

Kullanıcı Renkleri

Palet renklerinde yapılan bir değişiklik, palette varolan bir yüzeyin rengi artık görünmese bile, çizimdeki varolan yüzeylerin rengini değiştirmez.

Işık Yönleri

Derinlik izlenimi oluşturmak için 3 boyutlu kısım, simüle edilmiş aydınlatma ile görüntülenir. Yönlü ve ortam ışığı olmak üzere iki tür ışık vardır. Bu ışıkların yönleri ve yoğunlukları (Light Directions) kullanıcı tercihine göre değiştirilebilir.

Işık yönlerinin bir konumu yoktur; sanki çok uzaklardan geliyormuş gibi düşünün, ışığın sadece yönü var. Bu yön "sağ, üst, ön" olmak üzere 3 bileşende belirtilmiştir. Ekranın sağ tarafından gelen ışık "1, 0, 0" ile temsil edilir. Ekranın solundan ışık gelmesi isteniyorsa "-1, 0, 0" şeklinde ayarlama yapılmalıdır. Ekranın önünden gelen ışığı "0, 0, 1" ile ifade edebiliriz. Ortam ışığının yönü yoktur ve dolgu ışığı her yönden eşit yoğunlukta etki eder bir görevi görür.

Yoğunluk 0 ile 1 arasında olmalıdır. Yoğunluğu 0 (sıfır) olan bir ışığın etkisi yoktur ve 1 değeri tam parlak ışıktır. Ortam ışığının yoğunluğunu 1'e ayarlanırsa "düz gölgeleme" efekti elde edilir.

İki yönlü ışık kullanılır. Yalnızca biri isteniyorsa, yoğunluğu sıfıra ayarlanarak ikincisi devre dışı bırakılabilir. Parça döndürüldüğünde veya çevrildiğinde ışıklar hareket etmez.

Işık Yönleri ve yoğunluğu

Nüans/Akor (Chord) Toleransı ve En Fazla Parça Sayısı

SolveSpace her zaman kavisli kenarları veya yüzeyleri tam olarak temsil etmez. Eğriler bazen parçalı doğrusal bölümlere, yüzeyler ise bazen üçgenlere bölünür.

Bu, bazı hataları ortaya çıkarır. Nüans/Akor (Chord) toleransı, ne kadar hatanın ortaya çıktığını belirler; bu tolerans, tam eğri ile ona yaklaşık doğru parçaları arasındaki en fazla mesafeyi ayarlar. Nüans/Akor toleransı azaltılırsa, daha iyi bir yaklaşım elde etmek için daha fazla çizgi parçası oluşturulacaktır.

Yapılandırma ekranında iki Nüans/Akor tolerans değeri vardır. Birincisi, çizimin toplam boyutunun yüzdesi olarak belirtilir ve uzunluk birimlerindeki değeri de hesaplanır ve gösterilir. Bu, tek bir daireden oluşan bir çizimin çok düzgün eğrilere sahip olacağı anlamına gelirken, küçük delikli büyük bir nesnenin daha az segmenti olabilir, çünkü delik genel çizimden çok daha küçüktür ve boyut olarak Nüans/Akor toleransına daha yakındır.

İkinci değer, mm cinsinden mutlak bir değer olan "export chord tolerance (dışa aktarma Nüans/Akor toleransı)dır". 3B yazdırma için bir üçgensel ağı (mesh) veya işleme için g kodunu dışa aktarırken, bu değer, ortaya çıkan parçanın ideal kavisli yüzeylerden ne kadar sapabileceğini belirleyecektir.

SovleSpace, NURBS yüzeyini veya farklı gruplardan üçgensel ağları birleştirirken bazı hesaplamalarda Akor (Kiriş) toleransını kullanır. Bu, bir mantıksal (boolean) işlemi başarısız olduğunda, bazı durumlarda Nüans/Akor toleransında ayarlamalar yapmak sorunu "çözebilir" anlamına gelir.

Ağın (Mesh) inceliği, belirtilen en fazla parçalı doğrusal parça sayısı ile de sınırlıdır. Nüans/Akor toleransı ne kadar iyi olursa olsun, tek bir eğri asla bu sayıda çizgi parçasından fazlasına bölünmeyecektir.

Nüans / Akor (Chord) Toleransı

Perspektif Faktörü

3 boyutlu bir parçayı ekranda görüntülemek için, çizimin 2 boyutlu olarak yansıtılması gerekir. Ortak seçim, paralel bir izdüşümdür. Paralel izdüşüm yaklaşımında, gerçek hayatta paralel olan herhangi iki çizgi, çizimde de paraleldir. Paralel izdüşüm, aksonometrik izdüşüm olarak da bilinir. İzometrik ve ortografik görünümler paralel izdüşümlerin örnekleridir.

Görüntüyü 2B'ye dönüştürmenin başka bir yolu da perspektif projeksiyonudur (Perspective Factor). Perspektif projeksiyonda, "kameraya" yakın olan nesneler, uzaktaki nesnelerden daha büyük görünür. Bu, gerçek hayatta paralel olan bazı doğruların çizimde paralel olmayacağı anlamına gelir; temel mantık olarak paralel çizgiler ya da uzantıları kameradan uzaklaştıkça ileride, kaybolan bir noktada birleşecekler.

Aşağıdaki resim bir perspektif projeksiyondur. Tüm kare kesikler aynı boyuttadır, ancak öndekiler (izleyiciye daha yakın olanlar) daha büyük, arkadakiler ise daha küçük gösterilmiştir.

Perspektif Görünüm

Bir sonraki görüntü paralel bir izdüşümdür (Orto grafik yani dik görünüm). Tüm kare kesikler çizimde aynı boyuttadır. (Üst kısımdaki kesikler biraz daha büyük görünebilir, ancak bu bir optik illüzyondur, çünkü göz, görüntüleri perspektifle görmeye alışmıştır.)

Paralel / Orto grafik / Dik Görünüm

Perspektif projeksiyon genellikle daha gerçekçi görünür ve daha iyi bir derinlik izlenimi verir. Dezavantajı ise, perspektifin görüntüyü bozması ve kafa karışıklığına neden olabilmesidir.

Varsayılan olarak, SolveSpace paralel (orthographic) bir projeksiyon görüntüler. Bir perspektif projeksiyonu görüntülemek için Görünüm → Perspektif Projeksiyonu Kullan'ı seçin ve perspektif faktörünün sıfır olmadığından emin olun. Varsayılan olarak, perspektif katsayısı (çarpanı) 0,3'tür. "Kameradan" modele olan mesafe, perspektif katsayısına bölünen bin piksele eşittir.

Perspektif Katsayısı (Çarpanı, Faktörü)

Izgara Yakalama Mesafesi/Aralığı

Bu, ızgara yakalama mesafesinin ( Snap Grid Spacing ) inç veya milimetre cinsinden derecesini belirtir. Varsayılan olarak ızgara görüntülenmez; Görünüm → Yakalama Izgarasını Göster seçilerek gösterilebilir. Noktalar hiçbir zaman ızgaraya otomatik olarak tutturulmaz. Bir noktayı, ızgaraya tutturmak için o noktayı seçin ve ardından Düzen → Seçimi Izgaraya Tuttur'u seçin (Kısayol tuşu: . [nokta]). Yorumlar da (Kısıtla→ Yorum) (Kısayol tuşu: ; [noktalı virgül]) ızgaraya aynı şekilde tutturulabilir.

Dışa Aktarım Ölçek Katsayısı

Dahili olarak, SolveSpace uzunlukları milimetre cinsinden temsil eder. Geometriyi dışa aktarmadan önce, bu uzunluklar, dışa aktarma ölçek katsayısına ( Export Scale Factor ) bölünür. Bu ölçek katsayısı, dışa aktarılan dosyanın birimlerini belirler.

Ölçek katsayısı 1'e eşit olarak ayarlanırsa, dışa aktarılan dosyalar milimetre birimindedir. Ölçek katsayısı 25.4 olarak ayarlanırsa, 1 inç = 25,4 mm olduğundan dolayı, dışa aktarılan dosyalar inç biriminde olacaktır.

SolveSpace Sağ-El koordinat sisteminde çalışır. Ölçek faktörü negatifse, dışa aktarılan dosya Sol-El bir koordinat sisteminde görünür (böylece sağ yönlü bir vida dişi sol yönlü olur ve metin yansıtılmış/aynalanmış olarak görünür).

Dışa Aktarım Ölçek Katsayısı (Faktörü)

Kesici Yarıçapı Öteleme Miktarı

Bir 2b (2d) görünümü veya kesiti dışa aktarırken, bu seçenek kesici yarıçap telafi miktarı (tolerans) ( Cutter Radius Offset ) uygulamak için kullanılabilir. Dışa aktarılan geometrideki tüm eğriler, belirtilen yarıçapla ötelenir/kaydırılır. Bu, bazı durumlarda özel CAM yazılımı olmadan çalışmayı mümkün kılabilir.

Kesici yarıçapı, mevcut moda göre inç veya milimetre olarak belirtilir. Kesici yarıçap telafisini devre dışı bırakmak için bu öteleme / kaydırma değerini (ofseti) sıfıra ayarlayın.

Kesici yarıçap telafi değeri, yalnız kırıklı doğrusal parçalarda uygulanabilir. Bu, "export curves as piecewise linear (eğrileri, parçalı doğrular olarak dışa aktar)" "hayır" olarak ayarlansa bile, çıktı dosyasında eğrilerin (daireler, Beziers, vb.) çizgi parçaları olarak yaklaşılacağı anlamına gelir.

Kesici Yarıçapı Öteleme Miktarı

2b (2d) Üçgenleri Gölgeli olarak Dışa Aktar

Parçanın görünümü dışa aktarılırken, kullanıcı yalnızca parçanın kenarlarını dışa aktarabilir (tel kafes veya gizli çizgileri kaldırılmış çizim üretmek için) veya kullanıcı parçanın yüzlerinin rengini ve aydınlatmasını göstermek için düz gölgeli yüzeyleri dışa aktarabilir.

Tüm dışa aktarma dosya biçimleri, gölgeli üçgenleri desteklemez; Gölgeli görünüm desteğini şu anda SVG, EPS ve PDF dosya biçimleri destekliyor, ancak DXF ve HPGL desteklemiyor.

2 Boyutlu Üçgenleri Gölgeli Olarak Dışa Aktar

Eğrileri Parçalı Doğrular Olarak Dışa Aktar

Düzgün bir eğri (daire veya Bezier eğrisi gibi) iki yöntem ile dışa aktarılabilir: ya tam olarak ya da ona yaklaşık bir dizi doğru parçası olarak. Bu Export Curves as Piecewise Linear seçeneği işaretlenmezse, mümkün olduğu sürece, geometri, mutlak eğriler şeklinde dışa aktarılacaktır. Seçenek işaretlenirse, eğriler her zaman parçalı doğrusal segmentler (doğru parçaları) olarak dışa aktarılır.

Bu seçenek yararlıdır çünkü bazı CAM veya diğer yazılımlar mutlak/kesin eğrileri içe aktaramaz, ancak hemen hemen tüm yazılımlar parçalı doğrusal segmentleri içe aktarabilir.

Eğrileri Parçalı Doğrular Olarak Dışa Aktar

Tuval Boyutunu Dışa Aktar

Bu ayar ( Export Canvas Size ), dışa aktarılan herhangi bir 2b (2d) geometrisi için tuval boyutunu (çizim alanı, sınırı, çerçeveyi) belirtir. Örneğin, bir PDF dosyasındaki tuval boyutu kağıt boyutudur ve bir PostScript dosyasındaki tuval boyutu EPS sınır kutusudur (BoundingBox). Bu seçenek, iki yoldan biriyle belirtilebilir: ya sabit bir boyut olarak ya da dışa aktarılan geometrinin etrafındaki bir dizi kenar boşluğu olarak.

Tuval Boyutu Ayarı

Dışa Aktarılan Beyaz Çizgileri Düzelt

Varsayılan olarak, SolveSpace siyah bir arka plan üzerine beyaz çizgiler çizer. Ancak çoğu dışa aktarma dosyası biçimi, beyaz renkli bir arka plan varsayar; Bu, dışa aktarılan beyaz çizgilerin okunaksız olacağı anlamına gelir. Varsayılan olarak, SolveSpace, bu tür bir dosya biçimini dışa aktarırken, herhangi bir beyaz (yaklaşık %75 griden daha açık) renkleri siyah olarak yeniden oluşturacaktır. Bu seçenek (Fix White Exported Lines) ile bu davranış devre dışı bırakılabilir.

Dışa Aktarılan Beyaz Çizgileri Düzelt

Üçgenlerin Arka Yüzeylerini Kırmızıyla Göster

SolveSpace her zaman katı kabuklarla çalışır. Bu, normal çalışmada, yalnızca bir yüzeyin dışının görünür olması gerektiği anlamına gelir.

Kendi kendisi ile kesişen bir kabuk çizilirse, iç yüzeyler açığa çıkabilir. Grafik kartının üçgenleri nasıl oluşturduğuna bağlı olarak, bir iç yüzeyden birkaç tane başıboş piksel "görünebilir". Bu ayar (Draw Triangle Back Faces in Red), bu yüzeylerin gözardı ediplip edilmeyeceği veya kırmızıyla vurgulanıp vurgulanmayacağını belirler.

Üçgenlerin Arka Yüzeylerini Kırmızıyla Göster

Üçgenlerin Arka Yüzeylerini Kırmızıyla Göster

Kapalı Konturlar için Çizimi Denetle / Kontrol Et

Çoğu katılama işlemi (uzatarak katılama (ekstrüzyon), tam ve kısmi döndürerek katılama gibi) yalnız kendi kendini kesmeyen kapalı kontura sahip, düzlemsel (2 boyutlu) çizimlerde çalışır. SolveSpace varsayılan olarak, çizimi denetler ve bu kurallardan herhangi birini ihlal eden bir şey görürse, sorunu, çizim üzerinde belirterek kullanıcıyı uyarır. Bu ayar (Check for Closed Contours) aktif ise ve bir kontur açıksa, açık (boşta duran) uç noktalarından birinin yanında bir mesaj görüntülenir. Bir kontur kendi kendini kesiyorsa, kesişme noktasında bir mesaj görüntülenir.

Kapalı Konturlar için Eskizi (Çizimi) Kontrol Et / Denetle

G Kodu Parametreleri

SolveSpace bir CAM programı değildir, ancak 2d parçalar için basit G kodunu dışa aktarabilir. Doğru kesici yarıçap dengelemesi uygulayarak (veya çizimi kesici yarıçapını göz önünde bulundurup çizerek), ek CAM yazılımı olmadan 2d parçaların profilini çıkarmak mümkündür. Parçanın XY düzleminde olduğu varsayılır. Z ekseni boyunca kesme derinliği burada belirtildiği gibidir; hangi işaretin aşağıya karşılık geldiğine bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer yazın/belirtin. İş parçasının üst kısmının Z = 0'da olduğu varsayılır ve kesici, dönerken iş parçasının 5 mm yukarısındaki bir boşluk düzleminde hareket eder.

Tüm ölçü birimleri, geçerli moda göre inç veya milimetre (veya ilerlemeler/beslemeler için inç veya dakika başına milimetre) cinsindendir.

G Kodu Parametrelerini (G Code Parameters) bu bölümden ayarlayabilirsiniz.

G Kodu Parametreleri