FreeCAD - Curves WB - Surface - 12 - Reflect Lines

reflectLines Reflect Lines

Reflect Lines (Akis Çizgileri/Eğrileri), sahneye olan bakış açısı temel alınarak, seçili nesne(ler)in ya da yüzeylerin dış kontur çizgisini (silüetini) eğriler vasıtası elde etmeye yarayan komuttur. Reflect Line komutu ile oluşturulan/elde edilen eğriler, Draft Workbench'te (Taslak Çalışma Tezgahında) bulunan komutlarla birlikte kullanılabilir. Tarif anlaşılmamış olabilir …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Curves - 01 - Parametric Line

Curves_Line Parametric Line:

Parametric Line (Parametrik Çizgi) komutu, seçili iki nokta arasında bir çizgi oluşturur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın:

  • Öncelikle 3D görünüm ekranında 2 noktayı CTRL tuşu yardımı ile seçin
  • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
  • Curves menüsündeki Parametric Line seçeneğini kullanın.

Parametric_Line_1

Görüldüğü üzere …

Continue reading »