Polars - 0302 Veri Yapıları

Veri Yapıları

Polars tarafından sağlanan temel veri yapıları Series (Seriler) ve DataFrame (VeriÇerçeveleri)'dir.

Series (Seriler)

Seriler, 1-boyutlu bir veri yapısıdır. Bir dizi içindeki tüm öğeler aynı Veri Türüne / Tipine sahiptir. Aşağıdaki kod parçacığı, basit bir Series nesnesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

import polars as pl

s = pl.Series("a", [1 …

Continue reading »

Polars - 0303 Bağlamlar

Bağlamlar

Polars, verileri dönüştürmek için kendi EtkiAlanına Özgü Dil (DSL - Domain Specific Language) geliştirmiştir. Dilin kullanımı çok kolaydır ve insan tarafından okunabilen karmaşık sorgulara izin verir. Dilin iki temel bileşeni, Bağlamlar ve İfadelerdir (sonraki bölümde ele alacağız).

Adından da anlaşılacağı gibi bir bağlam, bir ifadenin değerlendirilmesi gereken bağlamı ifade eder …

Continue reading »

Polars - 0304 İfadeler

İfadeler

Polars, çok hızlı performansının merkezinde yer alan, ifadeler (expressions) adı verilen güçlü bir konsepte sahiptir.

İfadeler, birçok veri bilimi işleminin merkezinde yer alır:

  • bir sütundan satır örneği alma

  • bir sütundaki değerleri çarpma

  • tarihlerden bir yıl sütunu çıkarma

  • bir dize sütununu küçük harfe dönüştürme

  • ve benzeri!

Ancak ifadeler diğer işlemlerde …

Continue reading »

Polars - 0301 Veri Tipleri

Veri Tipleri

Polars, tamamen Arrow veri türlerini temel alır ve Arrow bellek dizileriyle desteklenir. Bu, veri işlemeyi önbellek açısından verimli hale getirir ve İşlemler Arası İletişim için iyi desteklenir. Çoğu veri türü, Utf8 (bu aslında LargeUtf8'dir), Kategorik (Categorical) ve Nesne (Object) (destek sınırlıdır) dışında Arrow'daki tam uygulamayı izler …

Continue reading »

Polars - 00 Giriş

Polars Notları

polars

Rust ve Python için Işık Hızında VeriÇerçevesi (DataFrame) Kütüphanesi.

Polars Nedir?

Polars, Rust programlama dilinde yazılmış ve temel olarak Apache Arrow’u kullanan bir DataFrame kütüphanesidir. Veri düzenleme alışkanlıklarını bilen Polars, okunabilir ve yüksek performanslı kod oluşturmanızı sağlayacak bir ifade dili kullanarak DataFrame'leri işlemek için tüm özellikleri içeren …

Continue reading »

Polars - 01 Takdim

Takdim

Bu Kılavuz, Polars DataFrame kitaplığına bir giriş niteliğindedir. Amacı, örnekler üzerinden geçerek ve diğer çözümlerle karşılaştırarak size Polars kitaplığını tanıtmaktır. Bazı tasarım seçenekleri burada tanıtılmaktadır. Kılavuz ayrıca size Polarskitaplığının optimum kullanımını tanıtacaktır.

Polars tamamen Rust'ta yazılmış olsa da ve temel olarak Arrow'u (yerel arrow2 Rust uygulaması …

Continue reading »

Polars - 02 Kurulum

Kurulum

Polars bir kitaplıktır/kütüphanedir ve kurulumu, ilgili programlama dilinin paket yöneticisini çağırmak kadar basittir. Aşağıda farklı programlama dillerine göre kurulum kodları verilmiştir. Bu kodları konsoldan yazarak polars'ı yükleyebilirsiniz.

Python

pip install polars

Rust

cargo add polars -F lazy

# Or Cargo.toml
[dependencies]
polars = { version = "x", features = ["lazy", ...]}

NodeJS …

Continue reading »