FreeCAD - Curves WB - Surface - 10 - Segment surface

segment_surface Segment surface

Segment surface komutu, seçili yüzeyi yatay, düşey ya da her iki yönde parçalara bölmek/ayırmak için kullanılır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

Parçaya parçalamak/bölmek istediğimiz yüzey, aşağıdaki resimde görülmektedir.
Segment_Surface_01
Öncelikle bölünmek istenilen Yüzey seçilmeli ardından Segment surface komutu çalıştırılmalı. Segment_Surface_02
Komut çalıştırıldıktan sonra elde edilen sonuç aşağıda görülmektedir. Segment_Surface_03
Unsur ağacından Segment_Surface öğesini seçip, komuta ait ayarları inceleyelim.
Option (Seçenek) özelliği, Auto (Otomatik) iken Option Auto ayarı altındaki Direction (Yön / Yönelim) seçeneği U olarak seçildiğinde, seçili yüzey U yönünde otomatik olarak bölümlendi/parçalara ayrıldı. Segment_Surface_04
Option Auto ayarı altındaki Direction (Yön / Yönelim) seçeneğini V olarak değiştirdiğimizde, seçili yüzey V yönünde otomatik olarak bölümlendi/parçalara ayrıldı. Segment_Surface_05
Direction (Yön / Yönelim) seçeneğini Both (Her ikisi) olarak değiştirirsek, tahmin edeceğiniz üzere, seçili yüzey hem U hemde V yönünde (ızgara şeklinde) otomatik olarak bölümlenir/parçalara ayrılır. Segment_Surface_06
Option (Seçenek) özelliği, Custom (Özel) olarak değiştirildiğinde, Option Custom (Özel'in Seçenekleri) isimli yeni özellikler paneli karşımıza çıkıyor. Segment_Surface_07
İlk olarak Knots U özelliğini inceleyelim.
Knots U seçeneği, U yönünde noktalar belirtmemizi ve yüzeyi bu noktalara göre parçalara ayırmamızı sağlar.
Unsur ağacından Segment_Surface öğesini seçiliyken özellikler panelinden Knots U seçeneğinin yanındaki butona tıklayın. Segment_Surface_08
Karşımıza çıkan List (Liste) diyalog kutusuna, her satıra bir değer yazmak kaydı ile 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değerler yazın.
Burada bahsedilen 0 (sıfır) ve 1 (bir) değeri yüzeyi, bölmek için belirtilecek yüzdelik değerlerdir. (örneğin 0.5 değeri %50 yani tam ortadan böl anlamına gelmektedir.)
Örnek olarak 0.1 ve 0.5 değerlerini yazalım.
NOT: Ondalık değerleri yazarken, virgül kullanılmamalıdır. Ondalık ayırıcı olarak (Python programlama dilinde olduğu gibi) Nokta karakteri kullanılmalıdır. (Python'da virgül karakteri, parametreleri ayırmak için kullanılır.) Segment_Surface_09
Görüldüğü üzere, seçil yüzey U yönünde %10 ve %50 mertebesinden kesilerek 3 yüzeye bölündü. Segment_Surface_10
Yüzeyi V yönünde de %25 ve %65 oranından keselim. Segment_Surface_11
Sonuç aşağıda görülüyor. Knots U ve Knots V değerleri değiştirildiğinde yüzey otomatik olarak yeni değerlere göre bölümlenecektir. Segment_Surface_12
Üst görünüşten bakarak kesim oranları daha net görüntülenebilir. Segment_Surface_13
Segment_Surface öğesinin Option Custom (Özel'in Seçenekleri) özelliğinin Knots U ve Knots V seçeneklerinin farklı bir kullanımını daha görelim.
Bunun için sahneye öncelikle bir silindir ekliyoruz ve yarıçapını 1.00 mm olarak belirtiyoruz. Segment_Surface_14
Silindir yüzeyini seçerek Surface menüsündeki Segment surface komutunu çalıştırıyoruz. Segment_Surface_15
Silindir nesnesini gizliyoruz ve oluşan Segment Yüzeyini görüyoruz. Segment_Surface_16
Option (Seçenek) özelliği, Custom (Özel) olarak değiştiriyoruz. Segment_Surface_17
Knots U değerini 3.14 olarak belirtiyoruz. Bu işlem sonrası yüzey U yönünde tam ortadan ikiye bölünüyor.
Bunun sebebini açıklamak gerekirse;
Yüzeyi oluşturan Çemberin yarıçapı 1.00mm olduğu için çemberin çevre uzunluğu (2pir formülü ile hesaplandığında) 6.28mm olmaktadır. Doğal olarak 3.14 değeri uzunluğun yarısına tekabül ettiği için yüzey yam ortadan ikiye bölünüyor. Segment_Surface_18
Knots U değerini aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde revize ettiğimizde ise yüzey (neredeyse) 4 eşit parçaya bölünmüş oluyor. Segment_Surface_19
Sonuca dair görüntü; Segment_Surface_20
Segment_Surface öğesinin Option Custom (Özel'in Seçenekleri) özelliğinin bir diğer seçeneği olan Knots UProvider ve Knots VProvider 'ı inceleyelim.
Bunun için öncelikle, oluşturduğumuz Silindir nesnesine ait bir çemberi seçelim ve ardından Curve menüsünden Discretize komutunu çalıştıralım. Segment_Surface_21
Komut sonrasında, seçili çember boyunca eşit aralıklı 100 adet nokta oluşturuldu. Segment_Surface_22
Silindiri ve Segment Yüzeyini gizleyerek, Discretize komutunu ile oluşturulan noktaları inceleyelim. Segment_Surface_23
Segment Yüzeyi görüntüleyelim ve Discretize komutunu ile oluşturulan noktaların sayısını 6 olarak değiştirelim. Böylece, çember çevre uzunluğu boyunca eşit aralıklı 6 adet nokta elde etmiş olduk. Segment_Surface_24
Segment_Surface öğesinin Option Custom (Özel'in Seçenekleri) özelliğinin Knots UProvider seçeneğini kullanarak oluşturduğumuz 6 noktayı değer olarak atayalım. Segment_Surface_25
Butona basınca karşımıza çıkan Bağlantı (Link) penceresinden, 6 noktaya ait öğeyi (Discretize_Edge) seçip ardından OK (Tamam) butonuna basıyoruz. Segment_Surface_26
İşlem sonrası seçili yüzey, belirlenen öğedeki (Discretize_Edge) nokta sayısı ve konumundan parçalara ayrılıyor. Segment_Surface_27
Unsur ağacından Discretized_Edge öğesi seçilerek Number (Sayı) değeri 10 olarak değiştirildiğinde/güncellendiğinde, Segment Yüzeyi U yönünde 10 eşit parçaya bölünüyor. Segment_Surface_28

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön