FreeCAD - Curves WB - Surface - 10 - Segment surface

segment_surface Segment surface

Segment surface komutu, seçili yüzeyi yatay, düşey ya da her iki yönde parçalara bölmek/ayırmak için kullanılır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Öncelikle bir yüzey seçin.
  • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
  • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Segment surface seçeneğini …

Continue reading »