FreeCAD - Curves WB - Surface - 11 - Compression Spring

spring Compression Spring

Compression Spring (Baskı Yayı) komutu, adından anlaşıldığı üzere, baskı yayı / sıkıştırma yayı oluşturmak için kullanılan komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye, ya da Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Compression Spring (Baskı Yayı) butonuna basarak komutu çalıştıralım. Sahnenin boş olduğunu, Unsur ağacında hiç bir öğe olmadığına dikkat edin.

Compression_Spring_01
Komut çalıştırılınca sahneye bir Baskı Yayı (eğrisi) ekleniyor. Unsur ağacından CompSpring öğesi seçildiğinde, Baskı yayına ait parametreler aşağıdaki gibi görüntüleniyor. Baskı Yayının Diameter (Çap) değeri 4 mm olarak belirlenmiş. Bu değeri değiştirerek sonucu inceleyelim. Compression_Spring_02
Baskı Yayının Diameter (Çap) değerini 10 mm olarak değiştirdiğimizde, Baskı yayı otomatik olarak güncelleniyor. Compression_Spring_03
Baskı Yayını oluşturan bir diğer parametre olan Length (Boy/Uzunluk/Mesafe) değerini değiştirerek soncu görelim.
10 mm olan Length (Boy/Uzunluk/Mesafe) değerini 5 mm olarak değiştirdiğimizde görüyoruz ki, baskı yayı daha kısa mesafeye sahip olarak oluşturuldu, yani baskı yayı sıkışmış bir şekil aldı diyebiliriz. Bu parametre değiştirilerek gerçekci animasyon oluşturulabilir. Compression_Spring_04
Turns (Çevrim/Dönüş) değeri, Baskı Yayı oluşturulurken eğrinin kaç tur döndürülerek yay oluşturulması gerektiğini belirttiğimiz parametredir. Vidalarda Hatve / Adım değeri ile aynı değerdir.
5 olan Turns değerini 2 olarak değiştirdiğimizde elde ettiğimiz yayın görüntüsü aşağıdadır. Bu ayar ile Eğri, başlangıç noktasından itibaren 2 tur çevrilerek yay elde edildi. Compression_Spring_05
Wire Output, Baskı Yayının görünümünün ayarlandığı parametredir. Wire Output (Tel Ürün/Sonuç) parametresinin alabileceği değerler true (doğru) ve false (yanlış) ile sınırlıdır. Parametre değerini false (yanlış) olarak belirlediğimizde, Baskı Yayı Tel olarak görünmesin demiş oluyoruz ve baskı yayı dairesel kesitli bir yaya dönüşmüş oluyor. Compression_Spring_06
Wire Output parametresi false (yanlış) olarak değiştirildiğinde elde ettiğimiz dairesel kesite ait çap değerini, Wire Diameter (Tel Çapı) parametresi ile belirleyebiliyoruz.
0,5 mm olan Wire Diameter (Tel Çapı) parametre değerini 1,25 mm olarak değiştirdiğimizde, Baskı Yayının görünümü de eş zamanlı olarak güncelleniyor. Compression_Spring_07
Flatness (Düzlük / Düzgünlük) parametresi, Baskı Yayının uç noktalarının düzlemsel olarak ayarlanmasını sağlayan parametredir.
Flatness (Düzlük / Düzgünlük) parametre değeri 0 (sıfır) iken oluşan Yaya ait Ön Görünüm, aşağıdaki gibidir. Compression_Spring_08
Flatness (Düzlük / Düzgünlük) parametre değerini artırarak Yayın düzlemsel bir yüzeye tam olarak oturması / temas yüzey alanının artırılması sağlamak sağlanabilir.
Flatness değerini 4 olarak değiştirerek elde ettiğimiz Yaya bakalım Compression_Spring_09
Baskı Yayının Diameter (Çap) parametresini incelemek için sahneye yarıçapı 5 mm olan bir silindir nesnesi ekliyorum. Compression_Spring_10
ComSpring nesnesinin Wire Output parametresini false (yanlış) olarak ayarlıyorum. Sonuç aşağıda. Compression_Spring_11
Sahneye Ön Görünüm'den baktığımda Baskı Yayının Diameter (Çap) değerinin Silindire kıyasla nasıl göründüğünü daha net olarak görebiliyorum. Compression_Spring_12
Silindir yarıçapını 8 mm (Çapı 16mm), Baskı Yayının Çap değerini de 16 mm olarak ayarladığımda sonuç yine değişmiyor. Yani Baskı Yayının Çap değeri olarak kastedilen değer, Yayın Dıştan Dışa olan çap mesafesidir. Yani Wire Diameter (Tel Çapı) parametre değeri, Baskı Yayının konulacağı deliğe/yuvaya ait çap değerini temsil ediyor. Compression_Spring_13
Wire Diameter (Tel Çapı) parametre değerini artırmamıza rağmen, oluşan Baskı Yayının et kalınlığının içe doğru büyüdüğü, yayın dış çapın değişmediği, iç çap değerinin azaldığı, aşağıdaki görüntüden net bir şekilde görülmüş oluyor. Compression_Spring_14

<<< Surfaces Menü Komutlarına Ait Sayfaya Dön