FreeCAD - Curves WB - Surface - 11 - Compression Spring

spring Compression Spring

Compression Spring (Baskı Yayı) komutu, adından anlaşıldığı üzere, baskı yayı / sıkıştırma yayı oluşturmak için kullanılan komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

  • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
  • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Compression Spring seçeneğini kullanın. Bu sayede sahneye bir …

Continue reading »