FreeCAD - Curves WB - Surface - 11 - Compression Spring

spring Compression Spring

Compression Spring (Baskı Yayı) komutu, adından anlaşıldığı üzere, baskı yayı / sıkıştırma yayı oluşturmak için kullanılan komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Compression Spring seçeneğini kullanın. Bu sayede sahneye bir …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 10 - Segment surface

segment_surface Segment surface

Segment surface komutu, seçili yüzeyi yatay, düşey ya da her iki yönde parçalara bölmek/ayırmak için kullanılır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle bir yüzey seçin.
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili düğmeye basın, ya da
 • Curves WB (Çalışma Tezgahındayken) Surface menüsündeki Segment surface seçeneğini …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 09 - Gordon surface

gordon Gordon surface

Gordon surface komutu, bir dizi eğriyi bir yüzey olarak birleştirmek için kullanılır. Bu komut, birçok farklı endüstride, özellikle tasarım veya üretim sürecinde üç boyutlu yüzeylerin oluşturulması gerektiğinde (tasarımın daha akıcı ve doğal bir şekilde görünmesini sağlar), özellikle de CNC işleme, kalıp yapımı ve üretim süreçlerinde sıkça kullanılır.
Bu …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 08 - Pipeshell

pipeshell Pipeshell

Pipeshell komutu, Parça Çalışma Tezgahı (Part WB) ve Parça Tasarımı Çalışma Tezgahı (Part Desing WB) komutlarından olan Süpür/Borula (Sweep/AddivitePipe) ve Çatıla (Loft) komutlarına benzer şekilde bir yol boyunca seçili kesit alanını süpürerek yüzey oluşturur. Komut kabaca, Sweep ve Loft komutlarının birer benzeridir diyebiliriz.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 07 - Pipeshell profile

Pipeshell Pipeshell profile

Pipeshell profile komutu, Parça Çalışma Tezgahı (Part WB) ve Parça Tasarımı Çalışma Tezgahı (Part Desing WB) komutlarından olan Süpür/Borula (Sweep/AddivitePipe) komutlarında kullanılan süpürülecek olan kesit alan (boru kesiti) oluşturmaya yarayan komuttur. Anlatım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki açıklamaları ve sonraki komut olan Pipeshell komutunu okurken konuyu …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 06 - Profile support plane

profileSupport Profile support plane

Profile support plane komutu, seçili (kenar çizgisi ya da eğriye ait) iki noktadan geçen ve sahneye bakış açısına dik bir Düzlem oluşturur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle bir eğri veya kenar çizgisi üzerinde birer seçim yapın. (Birlikte seçim için CTRL tuşunu kullanın …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 05 - Sweep2Rails

sw2r Sweep2Rails

Sweep2Rails komutu, düzlemsel bir yüzeyden, bir dizi eğri (ray) aracılığıyla eğrisel şekilli nokta bulutu, profil/ray eğrileri ya da tel kafes yapısı oluşturmamızı sağlar. Konunun anlaşılması için aşağıdaki metinleri okuyup resimleri inceleyin lütfen.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle bir düzlem yüzey ve bir dizi …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 04 - Sketch on Surface

sketch_surf Sketch on Surface

Bu komut sayesinde seçili yüzeyin, sanal UV'si açılır ve bu düzlem yüzeye 2 boyutlu Eskiz (sketch) çizimi yapmamıza imkan verilir. Komut sonlandırıldığında, çizilen 2 boyutlu eskiz, yüzey üzerine uygulanır.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle bir yüzey seçin.
 • Curves araç çubuğunda bulunan ilgili …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 02 - Trim face

trimFace Trim face:

Trim face komutu, kesişme eğrisi oluşturmadan yüzleri kırpmanıza olanak tanır. Bu, yüzeyleri eğrilerle kırpan veya ayıran komuttur.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle eğri(ler)i / kenar(lar)ı ve ardından yüzey(ler)i seçin. (Birlikte seçim için CTRL tuşunu kullanın)
 • Curves araç çubuğunda …

Continue reading »

FreeCAD - Curves WB - Surface - 03 - IsoCurve

isocurve IsoCurve

IsoCurve komutu, seçilen bir yüzeye UV yönelimli bir kafes yapısı uygular. Yani seçili yüzeyin, Yatay ve Düşey doğrultularında, yüzeyi kaplayacak şekilde, belirlenen sayıda eğriden oluşan wireframe denilen kafes yapısına oluşturur. Oluşan eğriler yüzeye temas eder.

Kullanım: Komutu çalıştırmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın:

 • Öncelikle bir veya birkaç yüzey …

Continue reading »