Solvespace Bölüm 9: Bilinen Hatalar ve Sorunlar

Bölüm 9: Bilinen Hatalar ve Sorunlar

Mantıksal (Boolean: ekleme, çıkarma, kesişim) işlemleri üçgen ağlarda/kafeslerde/mesh (tam NURBS yüzeyleri yerine) gerçekleştirildiğinde, elde edilen ağ/kafes (mesh) yapısı kalitesi, genellikle düşük olacaktır. Eğriler farklı şekilde parçalı-doğrusal olarak yaklaştırılsaydı, daha az üçgenle eşit derecede iyi bir ağ/kafes yapısı elde edilebilirdi, veya ağ/kafes, uzun ince üçgenler içerebilir.

Bu, dışa aktarılan STL dosyalarının yüksek kaliteli bir ağ/kafes yapısı içermeyeceği anlamına gelir. Bu genellikle bir sorun değildir, ancak bazı uygulamalarda sorun olabilir. Özellikle, dışa aktarılan ağ/kafes yapısı artık tam olarak 2 manifoldlu (yani çok sıkı, geçirimsiz) olmayabilir. Bu sorunu Analiz → Açık Kenarları Göster ile kontrol edin.

Diğer bir sonuç ise üçgen sayısı arttıkça programın daha yavaş çalışmasıdır. Yapıyı oldukça kaba bir ağ/kafes yapısı ile çizmek/ oluşturmak iyi bir fikirdir. Dışa aktarmadan önce nüans/akor (chord) toleransını azaltın; böylece parça, daha ince bir ağ/kafes yapısı ile yeniden oluşturulacaktır.

NURBS yüzeylerde Mantıksal (Boolean: ekleme, çıkarma, kesişim) işlemler gerçekleştirildiğinde, ağ/kafes yapı kalitesi genel olarak çok daha iyi olacaktır. Ancak bazı yüzey kesişim türleri mevcut NURBS Boole'ları tarafından işlenmez, bu nedenle bazı durumlarda istenen işlemi bir NURBS Boole olarak gerçekleştirmek imkansız olabilir.

NURBS Boole değerleri de, nüans/akor (chord) toleransından etkilenir. Bu tolerans çok kabaysa işlemler başarısız olabilir, ancak tolerans azaldıkça rutinler yavaşlar. Sorunlar ortaya çıkarsa, genellikle bu toleransı değiştirmek yarar olur.

Hızı ve ağ/kafes yapı kalitesini iyileştirmek için parçayı daha az Boole işlemi kullanarak çizin. Örneğin delikli bir levha iki farklı şekilde modellenebilir. Birinci yöntem olarak; Kullanıcı plakayı katılar/ekstrüde edebilir ve ardından ikinci bir daire çizip katılar/ekstrüde eder, daireyi plakadan fark/çıkarım (difference) işlemi ile boşaltıp bir delik oluşturabilir. İkinci yöntem olarak ise; kullanıcı, hem plakanın hem de deliğin ana hatlarıyla tek bir eskiz olarak çizebilir ve yalnızca bir kez doğrusal katılama/ ekstrüzyon işlemi uygular. Son seçeneği tercih etmek daha doğrudur.

Diğer çizim programlarından aşina olduğumuz Kırpma (Trim) komutu, SolveSpace içerisinde de mevcuttur. Karmaşık eskizler çizilirken kırpma komutunu kullanmak yararlı olabilir. Komut'a Çizim → Eğrileri Kesişim Yerinden Böl menü yolundan ya da I (büyük harf ile I küçük harf ile i) kısayol tuşundan erişebilirsiniz. Menüdeki komut adında Eğriler ibaresi geçse de, komut Çizgi Parçaları için de kullanılabiliyor.