Pandas 12 - Operator Kullanımı

Operator Kullanımı

Atama Operatorleri

import pandas as pd

Aritmetik İşlem Operatörleri

sum() Metodu

Python'dan kullanmaya aşina olduğumuz sum() fonksiyonu, Pandas içerisinde metot olarak bulunuyor. Yani Python'da sum() fonksiyonuna parametre olarak değişken veriyorduk.

(Ör. sum(liste)). Pandasta ise veri çerçevesi adının sonuna metot olarak ekliyoruz.

(Ör. VeriCercevesi.sum()) Örneklerle inceleyelim.

baslik …

Continue reading »

Pandas 11 - melt() Fonksiyonunun Kullanımı

Pandas Melt Fonksiyonuyla Verilerinizi Yeniden Şekillendirin

Bu bölümde, Pandas'ın melt() fonksiyonunun nasıl kullanacağını öğreneceğiz. pd.melt() fonksiyonu, bir Pandas yapısını geniş formattan uzun formata yeniden şekillendirmek için kullanılır. Bunun anlamı, bir veya daha fazla sütunun tanımlayıcı olarak kullanılması ve diğer tüm sütunların değer olarak kullanılmasıdır. Kısacası bu fonksiyon, Veri Çerçevenizi …

Continue reading »

Pandas 10 - pivot_table() Fonksiyonunun Kullanımı

Pandas'ta Pivot Table (Özet Tablo) Fonksiyonunun Kullanımı

Verilerinize ilişkin özet tablola oluşturmak konusunda, Excel'deki pivot tablolara aşina olabilirsiniz. Burada, .pivot_table() metodunu kullanarak Python ve Pandas'ta nasıl pivot (özet) tablolar oluşturacağımızı öğreneceğiz. Elimden geldiğince öğrendiklerimi bu sayfaya ekleyeceğim.

Pivot Tablolar, verileri hızlı bir şekilde özetleyebilmek, verilerinizin nasıl göründüğüne dair bir fikir …

Continue reading »

Pandas 09 - Veri Gruplama Yöntemleri

Gruplama Yöntemleri

Veri Çerçevemizde aynı isme ya da aynı değere sahip birden fazla veri bilgisi olabilir. Verileri gruplayarak, grupların toplam değerleri, ortalama değerleri, grupta kaç adet veri bulunduğu, gruptaki verilerden en küçük ya da en büyük verinin hangisi olduğu gibi pek çok bilgi edinmek için, groupby() metodundan yararlanacağız.

groupby() Fonksiyonu …

Continue reading »

Pandas 08 - Veri Filtreleme Yöntemleri

Filtreleme Yöntemleri

Pandas kütüphanesi ile en sık yapılan işlemlerden biri de Filtreleme işlemidir. Binlerce, onbinlerce hatta milyonlarca kayıt arasından istediğimize ulaşmak için filreleme komutlarını kullanacağız. Bu bölümdeki anlatılanları da dikkatle okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.

Karşılaştırma Operatorü Kullanımı

Sütun içerisindeki verilere göre filtreleme uygulamak istersek, VeriCervecesiAdı["SütunAdı"] == "Filtre_Kriteri" yöntemi kullanılabilir.

Pythonda …

Continue reading »

Pandas 06 - Veri Düzenleme Yöntemleri

Düzenleme Yöntemleri

Bu bölümde, Oluşturulan Veri Çerçevelerinin düzenlemesine dair pek çok komut, fonksiyon ve parametre öğreneceğiz. Pandas kullanırken en fazla ihtiyaç duyacağımız Yöntemlerin bir kısmını bu bölümde ele alacak, anlatacağız.

İndeks Değerlerini Ayarlamak

index_col Parametresi

Veri Çerçevesi (Data Frame) oluştururken sütunlardan birini, indeks değeri olarak ayarlamak/atamak istersek, index_col parametresini …

Continue reading »

Pandas 07 - Veri Sıralama Yöntemleri

Sıralama Yöntemleri

Oluşturulan Veri Çerçevelerinin, isteğimiz doğrultusunda sıralanması için kullanabileceğimiz yöntemlere, bu bölümde değineceğiz.

Pandas üç tür sıralamayı destekler ;

  • İndeks (dizin) etiketlerine göre sıralama,
  • Sütun değerlerine göre sıralama
  • Her ikisinin birleşimine göre sıralama.

Konuya ait yöntemleri incelemek amacıyla imdb.xlsx dosyamızı içe aktararak bir veri çerçevesi oluşturarak işe başlayalım. Oluşturacağımız …

Continue reading »

Pandas 05 - Eksik - Kayıp Veri Yöntemleri

Eksik / Kayıp Veri Tespiti ve Düzenleme Yöntemleri

Veri çerçevemizde eksik veri (excel tablosundaki boş hücre gibi düşünebiliriz) olup olmadığını, varsa kaç adet olduğunu tespit edebileceğimiz Pandas yöntemleri mevcuttur. Bunları incelemeye başlayalım.

isnull() Fonksiyonu

Veri çerçevemizde eksik verileri isnull() fonksiyonu ile tespit edebiliriz. isnull ifadesini, boş mu?, geçersiz mi?, kayıp/eksik …

Continue reading »

Pandas 04 - Seçim Yöntemleri

Seçim Yöntemleri

Veri Çerçevesi oluştururken ya da oluşturduktan sonra istenilen satır ve sütunların seçilmesi/görüntülenmesi ya da seçilmemesi/görüntülenmemesi konusunu inceleyelim. Veri çerçevesinde işimize yaramayacak verileri devre dışı bırakmak için bu yöntemleri kullanabiliriz.

Satır ve Sütun Seçimi

iloc[] Metodu

Veri Çerçevesindeki istenilen satır ve sütunu seçmek/görüntülemek için iloc[] metodu …

Continue reading »

Pandas 03 - Veriyi Keşfet - İncele

Veriyi Keşfet / İncele

Bu bölümde Veri Çerçevesi (Data Frame) içeriğini görüntülemeye dair komutları öğreneceğiz.

Öncelikle Pandas Kütüphanesini içe aktarıp, kodlama esnasında hızlı olması adına bu kütüphaneye pd adını atayalım;

import pandas as pd

Bu eğitimde, fonksiyon ve metotlar konusunu anlatırken kullanmak üzere, basit bir Veri Çerçevesi (Data Frame) oluşturalım ve …

Continue reading »