Solvespace Bölüm 2: Çizim Öğeleri (Objeleri)

Bölüm 2: Çizim Öğeleri (Objeleri)

Çizim Öğeleri

Yapı Geometrisi (Yardımcı Geometri)

Normal çalışmada, kullanıcı bir taslakta çizgi ve eğriler çizer. Bu eğriler üretilecek geometriyi tanımlar; sonuçta parmak freze, lazer veya başka bir kesici alet, bu eğriler boyunca kesecektir.

Bazı durumlarda son kısımda (geometrinin sonuçlanma kısmında) görünmemesi gereken bir çizgi (yardımcı çizgi) çizmekte …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 9: Bilinen Hatalar ve Sorunlar

Bölüm 9: Bilinen Hatalar ve Sorunlar

Mantıksal (Boolean: ekleme, çıkarma, kesişim) işlemleri üçgen ağlarda/kafeslerde/mesh (tam NURBS yüzeyleri yerine) gerçekleştirildiğinde, elde edilen ağ/kafes (mesh) yapısı kalitesi, genellikle düşük olacaktır. Eğriler farklı şekilde parçalı-doğrusal olarak yaklaştırılsaydı, daha az üçgenle eşit derecede iyi bir ağ/kafes yapısı elde edilebilirdi, veya …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 8: Yapılandırma

Bölüm 8: Yapılandırma

Kullanıcı / Malzeme Renkleri

Özellik Penceresi ekranında, belirli gruplar için (örneğin uzatarak katıla, tam ve kısmi döndürerek katıla) sekiz renkten oluşan bir palet görüntülenir (User Color (r, g, b)). Bu palet, kullanıcının o grup tarafından oluşturulan herhangi bir yüzeyin rengini seçmesine izin verir.

Bu sekiz renk, bileşenleri ile …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 7: Dışa Aktarım

Bölüm 7: Dışa Aktarım

Resim olarak dışa aktar...

Bu seçenek, ekranda görüntülenenlerin bitmap (vektörel olmayan resim) görüntüsünü dışa aktarır. Bu işlem, ekran görüntüsü almaya eşdeğerdir. Bu seçenek, insan tarafından okunabilir çıktı üretmek için kullanışlıdır.

Dosya → Resim olarak dışa aktar...'ı seçin. Görüntü, çoğu grafik yazılımının açabileceği bir PNG uzantılı dosya …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 5: Çizgi Biçimleri

Bölüm 5: Çizgi Biçimleri

Bir çizginin veya eğrinin rengini, çizgi genişliğini veya diğer yardımcı çizgi (kozmetik) özelliklerini doğrudan değiştirmek asla mümkün değildir. Bunun yerine, bir öğenin kozmetik özellikleri, o öğe bir çizgi biçimine (stilini) atanarak belirtilebilir. Biçim rengi, çizgi genişliğini, metin yüksekliğini, metin kaynağını, metin dönme açısını ve bir nesnenin …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 6: Analiz

Bölüm 6: Analiz

İzlenecek Nokta

SolveSpace, bir nokta hareket ederken, noktanın arkasında bir "iz" çizebilir. Bu, mekanizma tasarlanırken kullanışlı bir yöntemdir. Aşağıda gösterilen çizim üç çubuklu bir bağlantıdır:
İzlenecek Nokta

Şekildeki bağlantılı kollara sahip sistem çalışırken, orta bağlantının merkez noktası, turkuaz renkli eğri boyunca hareket eder. Bu görüntü, bağlantılı kollar çizildikten sonra …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 4: Gruplar

Bölüm 4: Gruplar

Grupların listesini görüntülemek için Özellik penceresinin ana sayfasına gidin. Buna, Özellik penceresinin sol üst köşesindeki bağlantıdan veya ESC tuşuna basarak erişilebilir. Bir grubun sayfasını görüntülemek için listede adını tıklayın.
Tüm grupların bir adı vardır. Grup oluşturulduğunda varsayılan bir ad atanır (ör. "g008-extrude"). Kullanıcı bu ismi değiştirebilir …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 3: Kısıtlamalar

Bölüm 3: Kısıtlamalar

kisitla

Genel

Bir kısıtlama oluşturmak için önce sınırlandırılacak geometriyi seçin. Örneğin, iki nokta arasındaki mesafeyi sınırlandırırken, önce bu iki noktayı seçin. Ardından Sınırlandır menüsünden uygun kısıtlamayı seçin.
Neyin seçildiğine bağlı olarak, aynı menü seçeneği farklı kısıtlamalar oluşturabilir. Örneğin, Mesafe / Çap menü seçeneği, bir daire seçilirse bir çap kısıtlaması …

Continue reading »

Solvespace Bölüm 1: Genel Navigasyon

Bölüm 1: Genel Navigasyon

Bu, SolveSpace için bir başvuru kılavuzudur. Programa giriş niteliğinde (Çizim ve Modelleme öğretme amaçlı) değildir; Bunun için öğreticilere bakın.

Genel Navigasyon/Gezinim

Kullanıcı arayüzü iki pencereden oluşur: çoğunlukla grafik içeren büyük bir pencere (Grafik Penceresi) ve çoğunlukla metin içeren daha küçük bir pencere (özellikler penceresi). Grafik …

Continue reading »