Pandas - Giriş

Pandas Kütüphanesi Notları

Python'a Giriş konusuna ait notları, FreeCAD için Python ile Komut Dosyası Oluşturma (Scripting) Eğitiminde paylaşmıştık. İlave olarak Python'ın en güçlü ve işlevsel kütüphanelerinden biri olan Pandas'a ait notları paylaşmaya devam ediyorum.

pandas

PANDAS NEDİR?

Python'a Giriş konusu ile alakalı bilgileri, FreeCAD Eğitim Notları bölümünde 1. Python'a Giriş başlığı altında paylaşmıştık. Python'da yeniyseniz ya da Python hakkında hiç bir şey bilmiyorsanız, öncelikle bu bölüme göz atmanızı öneririm.

Önceki bölüme ilave olarak burada, Python'ın en güçlü ve işlevsel kütüphanelerinden biri olan Pandas notlarını paylaşmaya devam ediyorum.

Pandas Kütüphanesinin ne olduğu ve bu kütüphane ile (Özellikle Veri Çerçevesi (Data Frame) konusunda) neler yapılabildiğine dair öğrendiklerimi bu bölümde paylaşıyorum.

Pandas, veri işleme ve veri analizi için yazılmış olan Python kütüphanesidir.

Bu kütüphane, Seriler (Series) ve Veri Çerçevesi (DataFrame) isimli iki veri yapısının üzerine kurulmuştur. Serileri tek boyutlu diziler, Veri Çerçevelerini ise iki boyutlu matrisler (SQL ya da Excel tabloları) gibi düşünebiliriz.

Pandas kütüphanesinin özellikleri

Kütüphane performans konusunda son derece iyidir. Bu yüzden kütüphanenin önemli parçaları CPython ve C üzerinde yazılmışlardır.

NOT:
Eğitimlerde kullandığım Veri Setlerine GitHub adresimden erişebilirsiniz.

Pandas Veri Çerçevesi (Data Frame) Konu Başlıkları

1- VERİ ÇERÇEVESİ (DATA FRAME) OLUŞTUR

DataFrame() Fonksiyonu

read_csv() Fonksiyonu

... index_col Parametresi

read_table() Fonksiyonu

... delimiter Parametresi

read_excel() Fonksiyonu

read_json() Fonksiyonu

read_html() Fonksiyonu

read_clipboard() Fonksiyonu

2- EXCEL DOSYALARI İLE ÇALIŞMAK

read_excel() Fonksiyonu

... header ve names Parametreleri

... sheet_name Parametresi

... decimal Parametresi

3- VERİYİ KEŞFET (İNCELE)

head() Fonksiyonu

tail() Fonksiyonu

columns Fonksiyonu

len() Fonksiyonu

info() Fonksiyonu

dtypes Fonksiyonu

describe() Fonksiyonu

shape Fonksiyonu

index Fonksiyonu

isnull() Fonksiyonu

value_counts() Fonksiyonu

4- VERİ SEÇİM YÖNTEMLERİ

iloc[] Metodu

loc[] Metodu

Index() Fonksiyonu

lambda() Fonksiyonu

at[] metodu

iat[] metodu

5- EKSİK - KAYIP VERİ YÖNTEMLERİ

isnull() Fonksiyonu

dropna() Fonksiyonu

... axis Parametresi

... inplace Parametresi

... thresh Parametresi

fillna() Fonksiyonu

... value Parametresi

... method Parametresi

6- VERİ DÜZENLEME YÖNTEMLERİ

İndeks Değerlerini Ayarlamak

... index_col Parametresi

set_index() Fonksiyonu

Sütunları Atla

... usecols Parametresi

Satırları Atla

... skiprows Parametresi

Sütun Ekle

Satır ya da Sütun Sil

... drop() Fonksiyonu

...... axis Parametresi

...... inplace Parametresi

... drop_duplicates() Fonksiyonu

...... subset Parametresi

...... keep Parametresi

String Metotları

transpose() Fonksiyonu

apply() Fonksiyonu

Veri Çerçevelerini Birleştir

... concat() Fonksiyonu

... join() Fonksiyonu

...... how parametresi

...... left join

...... right join

...... outer join

...... inner join

... merge() Fonksiyonu

...... on Parametresi

...... how Parametresi

...... inner Seçeneği

...... outer Seçeneği

...... left Seçeneği

...... right Seçeneği

...... cross Seçeneği

... left_on Parametresi

... right_on Parametresi

... suffixes Parametresi

7- VERİ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

sort_index() Fonksiyonu

... ascending Parametresi

... axis Parametresi

sort_values() Fonksiyonu

... by Parametresi

... ascending Parametresi

... na_position Parametresi

reindex() Fonksiyonu

... columns Parametresi

... axis parametresi

...... index Seçeneği

...... columns Seçeneği

... Ek Bilgi

... Karşılaştırma Operatörü Kullanımı

...... "is" Operatorü

...... "." Operatorü

8- VERİ FİLTRELEME YÖNTEMLERİ

Karşılaştırma Operatorü Kullanımı

between() Fonksiyonu

Mantıksal Operatör Kullanımı

9- GRUPLAMA YÖNTEMLERİ

groupby() Fonksiyonu

10- pivot_table() FONKSİYONUNUN KULLANIMI

11- melt() FONKSİYONUNUN KULLANIMI

12- Operatör Kullanımı

Aritmetik İşlem Operatörleri

... sum() Metodu

... mean() Metodu

Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri

... Toplama Operatörü

... Çıkarma Operatörü

... Çarpma Operatörü

... Bölme Operatörü

Mantıksal / Karşılaştırma Operatörleri

... Büyüktür (>)

... Küçüktür (<)

... Eşittir (==)

... Eşit Değildir (!=)

... İçerir (contains)

... İçermez / Değil (not)

Pandas Veri Çerçevesi Özet Bilgileri (CheatSheet)

Pandas Veri Çerçevesi (Data Frame) komutlarını (fonksiyon, metot, parametre) bir yerde toplayarak ihtiyaç halinde, farklı konulara ait komutlara daha hızlı ulaşabileceğimiz bir Başvuru Kılavuzu / Özet Bilgi Tablosu (CheatSheet) oluşturmaya çalışıyorum. Başvuru kılavuzunu / Özet Bilgi Tablosunu (CheatSheet) oluştururken, komutları, Pandas Veri Çerçevesi (Data Frame) Konu Başlıklarına göre kategorize etmeyi planlıyorum.

Sayfaya Yeni Konu başlıkları ekledikçe, Özet Bilgi Tablosunu da güncellemeye gayret edeceğim.
Şuana kadar oluşturduğum Başvuru Kılavuzu / Özet Bilgi Tablosu (CheatSheet) na ağaşıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.